Pastorácia

Duchovný život

Sväté omše

Zimný čas:
  Zubák Horná Breznica
Pondelok 7:00  
Utorok 17:30  
Streda 17:30 16.30
Štvrtok 7:00  
Piatok 17:30 16:30
Sobota 17:30  
Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30
Letný čas:
  Zubák Horná Breznica
Pondelok 7:00  
Utorok 18:30  
Streda 18:30 17.30
Štvrtok 7:00  
Piatok 18:30 17:30
Sobota 18:30  
Nedeľa 8:00 a 11:00 9:30

 

Najistejšie je ale pozrieť si aktuálne oznamy

Sv. spoveď

Spovedá sa približne pol hodinu pred každou sv. omšou - podľa potreby.

V prvopiatkovom týždni

  • pondelok, utorok, streda - od 17:30
  • štvrtok - od 17:00
  • piatok - od 16:30

Upresnenie býva vždy v oznamoch. Takisto spovedanie chorých pred prvým piatkom - podľa upresnenia v oznamoch. Je potrebné nahlásiť sa vopred.

Adorácie

Štvrtok: Po sv. omši.

Liturgia hodín

Pondelok: Po sv. omši.

Motlitba ruženca

Pol hodinu pred sv. omšou, v nedeľu v zimnom čase o 18.00 a v letnom čase o 19.00. Každú prvú nedeľu v mesiaci býva Mariánske večeradlo.