Pastoračné centrumCenník služieb

Pastoračné centrum Svätého Vendelína v Zubáku
a pastoračný dom v Hornej Breznici

Ubytovanie

Celoročne 10 € / noc / osoba

Ubytovanie za jednu noc + strava (raňajky, obed, večera)

Celoročne 22 € / noc / osoba / strava
Strava (raňajky, obed, večera) 12 €

Športový balíček

(telocvičňa, športové ihrisko, detské ihrisko, športové pomôcky: florbalové hokejky, futbalové lopty, basketbalová lopta)
Víkend 30 €
Viac ako 3 dni 50 €

Masmediálny balíček

(PC, TV, IKT, internet, wifi, blueray, projektor)
Víkend 30 €
Viac ako 3 dni 50 €

Prenájom objektu na oslavu

100 € na deň

Poplatok za upratovanie

Víkend 30 €
Viac ako 3 dni 50 €

Cena ubytovania

okrem detských a mládežníckych kresťanských táborov (čiže ubytovanie pre rodiny, poľovníkov, hubárov, turistov, ... – mimo ubytovacej sezóny)
Celoročne 12 €

Záloha

Pri letných táboroch 300 € - termín zaplatenia do konca marca