Pastoračné centrumCenník služieb

Diecézne pastoračné centrum Svätého Vendelína v Zubáku

Ubytovanie

Celoročne 10 € / noc / osoba

Strava (raňajky, obed, večera) 15 €

(V prípade, že si varí tábor sám, prenájom kuchyne na deň je 10 €)

Ubytovanie za jednu noc + strava (raňajky, obed, večera): 25 € / noc / osoba / strava

Športový balíček

(telocvičňa, športové ihrisko, detské ihrisko, športové pomôcky: florbalové hokejky, futbalové lopty, basketbalová lopta)
Víkend 30 €
Viac ako 3 dni 50 €

Masmediálny balíček

(PC, TV, IKT, internet, wifi, blueray, projektor)
Víkend 30 €
Viac ako 3 dni 50 €

Prenájom objektu na oslavu

200 € na deň

Poplatok za upratovanie

Víkend 30 €
Viac ako 3 dni 50 €

V platnosti od 1.3.2024