Pastorácia

Modlitba k sv. Vendelínovi

Svätý Vendelín,

pros nášho nebeského Otca,

aby nás požehnával

na duši i na tele,

ochraňoval naše príbytky i polia,

zachoval nás v pravej a živej viere

a blúdiacich prinavrátil na pravú cestu.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Schválil: Mons. František Tondra, spišský biskup, 14.12.2007, č. 15/2007

Litánie k sv. Vendelínovi (PDF, 170 kB) [508] [21.07.2024 - 19:20]