Oznamy

13. nedeľa v cezročnom období, rok B (30. júna 2024)

13. nedeľa v cezročnom období, rok B (30. júna 2024)

Liturgický kalendár

Utorok: Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Streda: Sv. Tomáša, apoštola
Štvrtok: Sv. Alžbety Portugalskej
Piatok: Sv. Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa, Slovanských vierozvestov, patrónov Európy
Sobota: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Budúca nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.7. Pondelok 7.00  
2.7. Utorok 7.00  
3.7. Streda 17.30 18.30
4.7. Štvrtok 18.30 17.30
5.7. Piatok 8.00 / 11.00 9.30
6.7. Sobota 7.00 18.30
7.7. Nedeľa 8.00 9.30

Úmysly

Pondelok: Peter, Mirka a Maťka
Utorok: za farnosť
Streda: Pavol Tomáš
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc
Piatok: Rudolf Slabý Ján, Veronika Babačovi a deti
Sobota: na úmysel
Nedeľa: Katarína a Ladislav Slabý

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11 a milodar 70€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 12. Ďakujem za milodary 100€ a 50€. Ďakujem bratom Štefancovým za betónovací stroj a všetkým chlapom, ktorí prišli na brigády v týždni. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem firme DYEL za dovoz železa. Ďakujem mužom a ženám za špárovanie. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem za kosenie p. Martišovi. Ďakujem Vladkovi Šutriepkovi za dovoz materiálu. Ďakujem Ivete Blahovej a firme DPS Sverepec za dovoz tvárnic. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na posedenie na Deň otcov a všetkým, ktorí prichystali občerstvenie. Ďakujem deťom a animátorom za štvrtkovú opekačku na konci šk. roka a všetkým za účasť na Te Deum – ďakovnej sv. omši.

Dnes bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Brigády pre mužov budú v týždni v pondelok a utorok od 15.30 a podľa potreby možno aj v stredu poobede.

Prvopiatkový týždeň – sviatosť zmierenia:
Breznica:
Streda: po sv. omši
Zubák: Štvrtok: po sv. omši
Pred sv. omšami vo štvrtok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou.
Spovedanie chorých bude vo štvrtok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 6. júla 2024 bude v rámci fatimských sobôt v Breznici pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou od 17.30, sv. omša je 18.30. Srdečne ste pozvaní.

Na sviatok sv. Márie Goretti a k hodom bude v Breznici v sobotu od 12.00 vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna až do večernej sv. omše o 18.30.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše bude od pondelka 1. júla 2024.