Oznamy

10. nedeľa v cezročnom období, rok B (9. júna 2024)

10. nedeľa v cezročnom období, rok B (9. júna 2024)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Barnabáša, apoštola
Štvrtok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 11. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.6. Pondelok 7.00  
11.6. Utorok 7.00  
12.6. Streda 18.30 17.30
13.6. Štvrtok 7.00  
14.6. Piatok 18.30 17.30
15.6. Sobota 18.30  
16.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: Milan Dzurko, Milan a Radoslav
Utorok: rod. Krajčová, Kučková, Rafajová, Štefan Adamička a Viliam Marman
Streda: Štefan Kuvik
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Lukáš, Katarína Marmanovi a syn Milan
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc rod. Štefinovej, Ondrichovej a Banincovej
Nedeľa: Ferdinand a Oľga Parohovi / Alexander Kobela, Františka a Rudolf Martišovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 8 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 9. Ďakujem mužom za brigády v týždni. Ďakujem mužom a ženám aj za špárovanie kaplnky v týždni. Ďakujem Jožkovi Karasovi a chlapom, ktorí mu pomáhali za nachystanie krovu na dve kaplnky. Radovi Bednárovi a Jankovi Ivanišovi ďakujem za zemné práce. Vykopali sme priestor za telocvičňou a osadili sme prechodové rúry a pokračujeme vo vytváraní odvodňovacieho kanála okolo krížovej cesty. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem Jozefovi Bednárovi za ukladanie DT tvárnic. Ďakujem Ivete Blahovej a firme DPS za dovoz DT tvárnic. Ďakujem ženám za upratanie fary aj centra. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v týždni k sviatosti zmierenia.

Najbližší mesiac sa budeme plne sústrediť na priestor za telocvičňou, kvôli možným búrkam, budeme sa spoločnými silami dokončiť toto dielo. Preto by som poprosil o akúkoľvek pomoc počas najbližších týždňov. V tomto týždni budú brigády v pondelok, utorok a vo štvrtok, už podľa počasia.

Budúci týždeň bude zbierka na farnosť.

Deň otcov budeme spolu sláviť 23. júna.