Oznamy

Najsvätejšej Trojice – 8. nedeľa v cezročnom období, rok B (26. mája 2024)

Najsvätejšej Trojice – 8. nedeľa v cezročnom období, rok B (26. mája 2024)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Augustína z Cantenbury, biskupa
Streda: Sv. Pavla VI., pápeža
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Sv. Justína, mučeníka
Budúca nedeľa: 9. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.5. Pondelok 7.00  
28.5. Utorok 7.00  
29.5. Streda 7.00  
30.5. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
31.5. Piatok 7.00  
1.6. Sobota 18.30 17.30
2.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Krchňavú
Utorok: za ružu Márie Cyprichovej
Streda: za ružencové spoločenstvo Emílie Bulkovej
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Anna, Jozef a Daisy
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc rod. Krchňávkovej
Nedeľa: Rudolf, Anna a synovia Kačíkovi, Ján, Anna Kačíkovi a dcéra Janka / Rudolf Belica

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6 a milodar 100€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 7. Ďakujem za milodar 150€ od rodičov prvoprijímajúcich detí. Ďakujem mužom za brigády v týždni. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem Mirkovi Budiačovi a Kanderkovi za sieťkovanie. Ďakujem Tonkovi Bolegovi a firme AB-Sped za uzavretie priestoru na drevo. Ďakujem Jozefovi Bednárovi za osadenie čapíc. Ďakujem Kamilovi Babačovi za vodoinštalačné práce. Ďakujem animátorom a deťom za detské stretká v Bielom týždni a za účasť na detských sv. omšiach. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí prijali moje pozvanie na posedenie po sv. prijímaní a animátorom za dozor pri deťoch.

Dnes bude zbierka na potreby farnosti.

Brigády pre mužov budú v pondelok, utorok, stredu a piatok poobede od 15.30.

Dnes poobede sa spoločne o 15.00 pomodlíme v kostole Korunku k Božiemu milosrdenstvu, potom bude prednáška, ktorú bude mať Ľudovít Gabriš. Prednáška bude venovaná k úcte k Škapuliaru a potom sa pomodlíme ruženec v ružencovej záhrade. Srdečne vás všetkých pozývam.

    Fatimská sobota - budúcu sobotu 1. júna 2024 bude v rámci fatimských sobôt v Breznici pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou od 16.30, sv. omša je 17.30. Srdečne ste pozvaní.