Oznamy

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, rok B (19. mája 2024)

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, rok B (19. mája 2024)

Liturgický kalendár

Pondelok: Svätodušný pondelok
Streda: Sv. Rity z Cascie, spomienka
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza, sviatok
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Najsvätejšej Trojice – 8. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.5. Pondelok 18.30  
21.5. Utorok 7.00  
22.5. Streda 7.00  
23.5. Štvrtok 18.30 17.30
24.5. Piatok 18.30 17.30
25.5. Sobota 18.30  
26.5. Nedeľa 8.00 a 11.00          9.30

Úmysly

Pondelok: Anna, Štefan Gelo a rodičia
Utorok: poďakovanie k Duchu Svätému
Streda: Júlia, Štefan Ježo a synovia
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Martiš Silo, Parohovi a ich deti
Sobota: Marián Hojdík a Peter Topor
Nedeľa: Emil a Edita / Rudolf a Anna Kostkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie rodičom prvoprijímajúcich detí a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 6. Ďakujem za milodar 100€ z pohrebu. Ďakujem za zbierku na katolícke masmédiá v sume 97,60€. Ďakujem mužom a rodičom prvoprijímajúcich detí za brigády, ženám ďakujem za práce v okolí centra a fary a mužom za prácu s drevom. Ďakujem p. Zuzíkovi za naviják a dovoz dreva. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem Dušanovi Marmanovi a Jožkovi Bednárovi za zváračské a šalovacie práce. Ďakujem Tiborovi Krivoklátskemu za dokončenie komína. Ďakujem animátorom a deťom za duchovnú obnovu tretiakov, ako aj vedeniu školy.

Budúci týždeň bude zbierka na potreby farnosti.

V rámci Bieleho týždňa s prvoprijímajúcimi deťmi budú detské stretká a sv. omše v pondelok a štvrtok od 17.00. Stretká sú pre všetky deti, nielen prvoprijímajúce. Zároveň v piatok po sv. omši pozývam všetkých rodičov prvoprijímajúcich detí na malé posedenie, kde zhodnotíme prípravu a slávnosť sv. prijímania a Biely týždeň, pevne verím, že pozvanie všetci prijmete. O deti bude postarané.

Brigády  pre mužov budú v utorok a stredu poobede od 15.30.
Budúcu májovú nedeľu poobede sa spoločne o 15.00 pomodlíme v kostole Korunku k Božiemu milosrdenstvu, potom bude prednáška, ktorú bude mať Ľudovít Gabriš. Prednáška bude venovaná k úcte k Škapuliaru a potom sa pomodlíme ruženec v ružencovej záhrade. Srdečne vás všetkých pozývam.

Dnes sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.