Oznamy

Tretia veľkonočná nedeľa, rok B (14. apríla 2024)

Tretia veľkonočná nedeľa, rok B (14. apríla 2024)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.4. Pondelok    
16.4. Utorok    
17.4. Streda    
18.4. Štvrtok    
19.4. Piatok    
20.4. Sobota 12.00  
21.4. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Sobota: rodina Hamšíková, Katarína, Anton a ich deti
Nedeľa: Miroslav a Marta Dávidovi / Anton, Eva a Zdeno Bednárovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a za milodar .....€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 1. Ďakujem za milodary 2x100€ a 50€. Ďakujem mužom za brigády v týždni, a to za chystanie dreva a za kladenie zámkovej dlažby. Ďakujem Vladkovi Šutriepkovi za vývoz materiálu. Ďakujem Cementárňam Ladce za dovoz cementu. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem animátorom a deťom za účasť na detskom stretku a na sv. omši. Ďakujem snúbencom za stretnutie.

Dnes bude zbierka na potreby farnosti, budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

Brigáda pre mužov v týždni bude vyhlásená podľa počasia.

V týždni budem odcestovaný, v prípade zaopatrovania či pohrebu kontaktujte p. farára Bolla z Lednice.