Oznamy

Druhá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok B (7. apríla 2024)

Druhá veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok B (7. apríla 2024)

Liturgický kalendár

Pondelok: Zvestovanie Pána, slávnosť
Štvrtok: Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka
Budúca nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.4. Pondelok 18.30 17.30
9.4. Utorok 18.30  
10.4. Streda 7.00  
11.4. Štvrtok 7.00  
12.4. Piatok 18.30 17.30
13.4. Sobota 18.30  
14.4. Nedeľa 8.00 a 11.00          9.30

Úmysly

Pondelok: Magdaléna Hrušková
Utorok: Terézia, Michal Mišovcovi a deti
Streda: Rudolf a František Martišovi
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Milan Janči a rodičia
Sobota: Anna Rosinová
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Emila / Ján Bulko a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 17 a za milodar 60€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 18. Ďakujem mužom za brigády v týždni, a to za chystanie dreva, za ukladanie DT tvárnic a za betonáž. Ďakujem Vladkovi Šutriepkovi za vývoz materiálu. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem Kamilovi Babačovi za kurenárske práce, Mirkovi Zuzíkovi za kominárske práce, Dušanovi Marmanovi za zváračské práce a chlapom, ktorí mi pomohli premiestniť splyňovací kotol. Práce na osadení kotla stále prebiehajú. Pán Boh zaplať za vašu ochotu a pomoc. Ďakujem p. Veteškovi za pelety. Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za ich službu. Ďakujem za veľkonočnú oferu 541,10€. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili v týždni k sviatosti zmierenia. Ďakujem za účasť na mariánskom večeradle spolu s farnosťou Tižina, ako aj p. farárovi Mončekovi, ďakujem Evke a Zuzke Krchňávkovým za varenie kapustnice, ďakujem všetkým, ktorí ste priniesli koláče a ďakujem všetkým, ktorí ste pomohli zorganizovať túto milú slávnosť. Ďakujem animátorom a žiakom za duchovnú obnovu školy, ako aj vedeniu školy. Ďakujem p. Barcíkovi a Hortovi za milodar 3000€ na účelový dar kaplnky sv. Vendelína v past. centre.

Dnes pri sv. omšiach za obvyklých podmienok môžeme prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce). Pred všetkými nedeľnými sv. omšami sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva.

V pondelok budú detské katechézky o 17.00 v past. centre.

V stredu a vo štvrtok bude brigáda pre mužov.

V piatok bude detské stretko o 17.00 v past. centre a detská sv. omša o 18.30. Srdečne vás pozývame.

V piatok po sv. omši budú mať snúbenci náuku.

Dnes je púť k Božiemu milosrdenstve na Butkove. Info na výveske.