Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok B - Slávnosť s oktávou (31. marca 2024)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok B, Slávnosť s oktávou (31. marca 2024)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.4. Pondelok 8.00 9.30
2.4. Utorok 7.00  
3.4. Streda 18.30  
4.4. Štvrtok 8.00  
5.4. Piatok 18.30 17.30
6.4. Sobota 11.00  
7.4. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: František Zuzík, Anna a Milan
Utorok: Alžbeta a Pavol Parohovi a Viktor
Streda: k Duchu Svätému
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Jozef Kontiš
Sobota: Ervín Mutňan a rodičia Valéria a Juraj
Nedeľa: manželia Zdenka a Rudolf a rodičia / Rudolf a Irena Krchňaví    

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 16 a taktiež za výzdobu v hodnote 100€, budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 17. Ďakujem mužom za brigády v týždni, a to za chystanie dreva a taktiež sa chcem poďakovať za ukladanie DT tvárnic. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem všetkým, ktorí ste ešte v týždni pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili veľkonočných slávností a zvlášť ďakujem tým, ktorí pomáhali s dôstojným prežitím veľkonočných sviatkov: miništrantom, požiarnikom v Breznici i v Zubáku, spevákom, organistom, kostolníkom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom, ženám za výzdobu. Chcel by som ešte poďakovať aj za vašu účasť na večeradle vo štvrtok, aj v piatok v Zubáku a krásnu účasť na Trojdní. Ďakujem p. Moskalovi za stojan na paškál.

Dnes v nedeľu po rannej sv. omši v Zubáku a v Hornej Breznici, mimoriadni rozdávatelia prinesú chorým sv. prijímanie, taktiež aj v piatok na prvý piatok v mesiaci. V piatok už chorých spovedať nebudem, roznesie sa im ale sv. prijímanie.

Dnes a zajtra bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na potreby farnosti.

V týždni je prvý piatok v mesiaci – ak by ste mali záujem o sv. spoveď, tak využite sv. zmierenia pred sv. omšami ako býva zvykom. V piatok sa krížová cesta modliť nebude, ale po sv. omši bude krátka adorácia na prvý piatok v mesiaci.

Budúcu nedeľu pri sv. omšiach za obvyklých podmienok môžeme prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce). Pred všetkými nedeľnými sv. omšami sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva. Počas týždňa sa bude naďalej modliť deviatnik Božieho milosrdenstva.

Vo štvrtok bude veľká brigáda pre mužov, poprosím všetkých, ktorí môžu prísť, aby prišli pomôcť, budeme betónovať. Chcel by som zaliať DT tvárnice na schodoch ružencovej záhrady, nakoľko nás v sobotu čaká púť. V utorok, prípadne v stredu by sa ešte chystalo drevo, kto by mal záujem. Stretneme sa o 15.30 na fare, samozrejme za priaznivého počasia. V tomto týždni budeme prerábať aj kotolňu, v kostole sa nebude preto zrejme kúriť, ideme osádzať tretí splyňovací kotol, čím chcem poďakovať vopred Mirkovi Zuzíkovi a Kamilovi Babačovi, ktorí sa na to odhodlali.

Milí veriaci a zvlášť ctitelia Panny Márie, chcel by som vás pozvať na veľmi milú duchovnú akciu, ktorá začne v sobotu o 10.00 svätým ružencom a večeradlom k Panne Márii, ktorú bude viesť p. farár Dušan Monček z farnosti Tižina spoločne s našou farnosťou. Ak bude priaznivé počasie, táto modlitba sa uskutoční v ružencovej záhrade pri radostnom ruženci, ktorý je umiestnený napravo od 4. zastavenia krížovej cesty, teda je to prvý ruženec. Vy starší môžete poprosiť mladších, aby vám vyniesli stoličky z veľkého altánu. Samozrejme po skončení večeradla vás poprosím preniesť stoličky naspäť. Po skončení večeradla o 11.00 bude spoločná slávnostná sv. omša vo farskom kostole, ktorá bude ukončená slávnostným eucharistickým požehnaním a modlitbou deviatnika k Božiemu milosrdenstvu. Večerná sv. omša v Zubáku ani v Breznici už nebude. Po tejto slávnosti vás pozývame na malé občerstvenie vo veľkom altáne, kde sa bude ponúkať kapustnica a čaj. Ak by bol niekto ochotný napiecť koláče, nech sa nahlási Anke Grepiniakovej. Pozývam tak Zubáčanov ako aj Brezničanov. Po sv. omši bude ofera, ktorá bude venovaná podpore centra.

Vo štvrtok a piatok bude duchovná obnova školy pre prvý stupeň.