Oznamy

Kvetná (Palmová) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok B (24. marca 2024)

Kvetná (Palmová) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok B (24. marca 2024)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Zelený štvrtok – Štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký Piatok - Piatok utrpenia Pána
Sobota: Biela sobota – Svätá sobota - Veľkonočná vigília vo Svätej noci
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, slávnosť s oktávou, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.3. Pondelok 7.00  
26.3. Utorok 7.00  
27.3. Streda 18.30 17.30
28.3. Štvrtok 18.30 16.30
29.3. Piatok 17.00 15.00
30.3. Sobota 18.30  
31.3. Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Pondelok: Jozef Kanderka
Utorok: za farnosť
Streda: Miroslav Dávid
Štvrtok: Anna, Viktor a syn Miroslav
Sobota: rod. Babačová, Ján, Veronika a deti
Nedeľa: Ján, Vlasta Kuvikovi a deti / Jozef Balej a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.15 a milodar 60€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.16. Ďakujem za milodar 2x50€. Ďakujem mužom za brigády v týždni. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za práce s drevom. Ďakujem Kamilovi Babačovi za vodoinštalačné práce. Jankovi Ivanišovi ďakujem za zemné práce. Ďakujem za účasť na prednáške v piatok v rámci cyklu pôstnych túžob. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou, ďakujem aj ženám za varenie pre kňazov. Ďakujem p. Gelovej za ušitie plátna, ktoré slúži na zahalenie krížov.

V pondelok budú detské katechézky pre deti o 17.00 v past. centre.

V pondelok bude brigáda s drevom pre chlapov od 15.30.

Spovedanie chorých k Veľkej noci a prvému piatku bude v stredu od 8.00. Na veľkonočnú nedeľu im prinesieme sv. prijímanie.

Krížové cesty:
Zubák / Horná Breznica:
Nedeľa: po rannej sv. omši
Veľký piatok:  10.00 v kostoloch

25. marca si pripomíname Deň počatého dieťaťa. Kto má záujem vyjadriť tento deň, že ľudský život je darom a začína počatím, môže si vziať v zadnej časti kostolov bielu stužku a pripevniť si ju.

Veľkonočné Trojdnie:

Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Bude vyložená Sviatosť Oltárna a zložená bude o 20.15. Poprosím chlapov, ktorým budem ako správca farnosti umývať nohy, aby prišli o niečo skôr pred sv. omšou.

Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta vo farskom kostole o 10.00, v tom istom čase aj v Breznici. Krížové cesty budú obetované za farnosť. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17.00 v Breznici o 15.00. Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom. Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Odporúča sa pôst aj na Svätú sobotu.

Na Svätú sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8.00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 18.00. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Svätú sobotu o 8.30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 16.00. Počas Svätej soboty by mali strážiť hrob dobrovoľní hasiči alebo aj miništranti. Obrady Svätej soboty budú o 18.30 vo farskom kostole.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní:
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie na Svätú sobotu

Sviatosť zmierenia: Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď:
  v Hornej Breznici v stredu od 17.00 do sv. omše 17.30
  v Zubáku v stredu po svätej omši.
  v utorok v Púchove od 14.00 – 16.15

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na potreby farnosti.

Na Veľký piatok sa začíname modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, ktorá končí Sviatkom Božieho milosrdenstva v nedeľu po Veľkej noci.
Poprosím tých, ktorí sa predmodlievajú, aby sa novénu modlili 10 min. pred sv. omšou. Začneme sa ju modliť spolu pred krížovou cestou na Veľký piatok.
V Breznici sa bude modliť tiež 10 minút pred sv. omšou, keď nie je sv. omša - tak o 15.00. Aj tu sa začne na Veľký piatok 10 minút pred krížovou cestou.