Oznamy

Prvá nedeľa po Narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, rok B (31. decembra 2023)

Prvá nedeľa po Narodení Pána – Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, rok B (31. decembra 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, slávnosť a prikázaný sviatok
Utorok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
Streda: Najsvätejšieho mena Ježiš
Sobota: Zjavenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.1. Pondelok 8.00 a 11.00 9.30
2.1. Utorok    
3.1. Streda    
4.1. Štvrtok    
5.1. Piatok 17.30 16.30
6.1. Sobota 8.00 a 11.00 9.30
7.1. Nedeľa 8.00 a 11.00         9.30

Úmysly

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Ježovú / Alexander Kobela
Piatok: Anna Miščiová, Katarína a Ladislav Panenkovi
Sobota: Helena a Ignác Marman / Jozef Balej a rodičia
Nedeľa: rod. Vaculíková, synovia a zať / Anna a Jozef Miščí

               

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2. a milodar 40€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.3. Ďakujem za milodar 50€ a 100€. Ďakujem za vianočné zbierky, ktoré spolu zo Zubáka aj Breznice boli 811,32€. Ďakujem, že ste prijali koledníkov do svojich príbytkov, v Zubáku sme vykoledovali 1650€ a v Breznici 930,85€. Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za ich službu. Ďakujem chlapom za brigádu s drevom. Ďakujem aj všetkým manželom, ktorí ste sa zúčastnili obnovenia si manželských sľubov. Ďakujem Peťovi Kanderkovi za organizáciu stolnotenisového turnaja. Ďakujem ženám za upratanie centra.

Na Nový rok vás oboznámim so štatistikou za uplynulý rok.

Dnes a na Nový rok bude zbierka na farnosť.

Na Nový rok budú mimoriadni rozdávatelia rozdávať sv. prijímanie po prvej sv. omši.

Požehnanie domov si môžete nahlásiť v sakristiách kostolov.

Sviatosť zmierenia k prvému piatku:  
Hor. Breznica: Piatok – pred sv. omšou                                                                       
Zubák:
Piatok – po sv. omši
Pred sv. omšami, po ktorých sa spovedá, poprosím, aby ste sa modlili krížovú cestu.
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Návšteva a spovedanie chorých bude v piatok 5.1. 2024 od 7.30 ráno. Chorých navštívim i s animátormi, ktorí im zakoledujú a venujú malý darček. Najskôr začnem v Zubáku, potom v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská pobožnosť bude budúcu sobotu 6. januára 2024 v Hornej Breznici. Večeradlo k Panne Márii začne o 8.30, sv. omša bude o 9.30. Srdečne ste pozvaní.

Na Zjavenie Pána bude požehnanie vody, soli a kriedy. Môžete si priniesť nádoby a vziať si požehnanú vodu do svojich príbytkov.

Dávam do pozornosti, že 27.1.2024 v sobotu sa bude konať duchovná obnova farnosti, na ktorú vás srdečne pozývam a verím, že sa nahlásite v hojnom počte.