Oznamy

Prvá adventná nedeľa, rok B (3. decembra 2023)

Prvá adventná nedeľa, rok B (3. decembra 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Barbory, panny a mučenice
Streda: Sv. Mikuláša, biskupa
Štvrtok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok: Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: Druhá adventná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.12. Pondelok 17.30 16.30
5.12. Utorok 17.30 16.30
6.12. Streda 16.00  
7.12. Štvrtok 7.00  
8.12. Piatok 7.00 a 17.30 16.30
9.12. Sobota 17.30  
10.12. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: k Duchu Svätému
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Bednárovej
Streda: za zdravie a Božiu pomoc rod. Ježovej, Burmekovej a Kanderkovej
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Emil a Edita / Miroslav Budiač
Sobota: rod. Krajčová, Kučková, Rafajová a Viliam Marman
Nedeľa: Mária, František a Miroslav Bednár / Kanderka Adolf a Agáta

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 16. a milodar 100€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.17. Ďakujem za milodary 2x50€ a 100€. Ďakujem chlapom za štvrtkovú brigádu, položili sme poslednú zámkovú dlažbu. Ďakujem Mirkovi Dávidovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem ženám za adventnú výzdobu a zvlášť p. Gelovej za obrusy na obetný stôl a oltár. Ďakujem za účasť na celofarskej poklone na sviatok Krista Kráľa. Ďakujem za stretnutie animátorov. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia a ďakujem za účasť na fatimskej sobote. Ďakujem Kamilovi Babačovi za vodoinštalačné práce.

V utorok 5. decembra 2023 po sv. omši bude stretnutie farskej rady.

Počas adventu začíname spolu s deťmi zbierať obrázky do adventného kalendára, adventný kalendár si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent a spoločne sa povzbudíme na živote svätých. Pozývam zvlášť prvoprijímajúce deti ako aj ich rodičov. Vyhodnotenie účasti na sv. omšiach bude na 4. adventnú nedeľu, t.j.na Štedrý deň pri sv. omšiach.

V stredu na sv. Mikuláša vás srdečne pozývame na Posedenie s Mikulášom pre rodiny s deťmi za podpory TSK, kedy pozývam veriacich zo Zubáka i Breznice. Začneme sv. omšou o 16.00 vo farskom kostole a program s Mikulášom bude pokračovať v past. centre následne po sv. omši, okolo 17.00. Čaká na vás malé občerstvenie, deťom Mikuláš rozdá darčeky, a ak by ste chceli, môžete priniesť niečo sladké pod zub. Pevne verím, že to bude ďalšie krásne stretnutie pre celú farnosť.

Poprosím skupiny, ktoré upratujú kostol, aby umývali aj kotolňu, ak sa im dá. Taktiež poprosím chlapov za takéhoto usneženého počasia, ak by odhrnuli sneh okolo kostola, kto by chcel.

Dátum sv. spovede pred Vianocami bude 19.12.2023 v utorok.