Oznamy

Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, 34. ned. v cez. období, rok A (12. novembra 2023)

Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, 34. ned. v cez. období, rok A (26. novembra 2023)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Budúca nedeľa: Prvá adventná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.11. Pondelok 7.00  
28.11. Utorok 7.00  
29.11. Streda 16.30 17.30
30.11. Štvrtok 7.00  
1.12. Piatok 17.30 16.30
2.12. Sobota 17.30 16.00
3.12. Nedeľa 8.00 a 11.00              9.30

Úmysly

Pondelok: Katarína a Rudolf Slabý, synovia a dcéry
Utorok: Antónia, Ľudovít Ocinák a synovia
Streda: za zdravie a Božiu pomoc rod. Slabej
Štvrtok: za farnosť
Piatok: František Haviar a rodičia
Sobota: Pavol a Katarína Burmekovi a deti
Nedeľa: Terézia a Michal Mišovcovi a deti / Amália a Jozef Parohovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 15. a milodar 50€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.16. Ďakujem za milodary 100€. Chcem sa poďakovať ženám a mužom za špárovanie. Ďakujem chlapom za brigády v stredu a štvrtok, kedy sme kládli zámkovú dlažbu, zvlášť chcem poďakovať Jožkovi Bednárovi a Mirkovi Budiačovi a všetkým tým, ktorí nám pomáhali. Ďakujem ženám za varenie pre kňazov a taktiež za upratanie centra. Pán biskup pozdravuje všetkých veriacich a ďakuje za priestory, ktoré sme poskytli pre formáciu mladých kňazov. Taktiež ďakujem aj všetkým, ktorí poslúžili akýmkoľvek spôsobom pri ich formácii. Ďakujem p. Milovi za klampiarske práce. Ďakujem p. Balajovi za opravu sochy sv. Jozefa.

Dnes bude florbal o 14.00 v telocvični past. centra. Srdečne ste pozvaní.

Dnes na Nedeľu Krista Kráľa bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po rannej sv. omši a v Breznici po sv. omši o 9.30. V zadnej časti kostolov sú časové rozpisy poklony, kam vás poprosím zapísať sa, aby Sviatosť Oltárna nebola osamotená. Záver bude v Breznici o 15.45 a v Zubáku o 16.00. Zúčastnením sa môžeme získať úplné odpustky, preto vás všetkých povzbudzujem k účasti. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia na slávnosť Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V pondelok a vo štvrtok popoludní bude brigáda pre mužov.

V piatok po sv. omši bude stretnutie animátorov.

V utorok 5. decembra 2023 po sv. omši bude stretnutie farskej rady.

Posvätenie adventných vencov a sviec bude na budúcu sobotu a nedeľu pri sv. omšiach.

Požehnanie prvej adventnej sviece na adventnom venci pred kultúrnym domom bude budúcu nedeľu o 16.30. Spoločne s obcou vás srdečne pozývame.

Od 1. decembra 2023 (piatok) začíname spolu s deťmi zbierať obrázky do adventného kalendára, adventný kalendár si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov. Verím, že prežijeme spolu milostiplný advent a spoločne sa povzbudíme na živote svätých. Pozývam zvlášť prvoprijímajúce deti ako aj ich rodičov. Vyhodnotenie účasti na sv. omšiach bude na 4. adventnú nedeľu, t.j.na Štedrý deň pri sv. omšiach.

Fatimská sobota – bude budúcu sobotu 2. decembra 2023 v Breznici, večeradlo k Panne Márii začne pred sv. omšou od 15.00 a sv. omša bude o 16.00.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:
Breznica: Streda: po sv. omši
Zubák: Piatok: po sv. omši
Pred sv. omšami v piatok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Na prvý piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.