Oznamy

32. nedeľa v cezročnom období, rok A (12. novembra 2023)

32. nedeľa v cezročnom období, rok A (12. novembra 2023)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Sv. Margity Škótskej, spomienka
Piatok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Sobota: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov, spomienka
Budúca nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
13.11. Pondelok 7.00  
14.11. Utorok 17.30  
15.11. Streda 17.30 16.30
16.11. Štvrtok 7.00  
17.11. Piatok 7.00 7.30
18.11. Sobota 17.30  
19.11. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: K Duchu Svätému
Utorok: Rudko a Viktor Slabý
Streda: za zdravie a Božiu pomoc Aleny Kostkovej
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Stanislav Gereg
Sobota: Jozef Kontiš
Nedeľa: Jozef Zachar / Pavol Babača

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 13. a milodar 60€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.14. Chcem sa poďakovať ženám za špárovanie. Chcem sa poďakovať chlapom za šalovacie práce. Ďakujem chlapom za pondelkovú brigádu, ktorá bola veľmi náročná, robili sme podklad pre schody medzi ružencovou záhradou. P. Trnkovi ďakujem za dovoz štrku. Ďakujem p. Mašlankovi za inštaláciu nových prvkov do detského ihriska, a to konkrétne veľká dvojveža ako preliezka a dve písacie tabule. Tým sa chcem poďakovať aj TSK a p. županovi Baškovi ako aj p. Halmešovi a kúpeľom Nimnica za podporu pri stavbe tohto diela. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za dovoz dreva. Ďakujem p. Ivete Blahovej a firme DPS Sverepec za dovoz korýtok na krížovú cestu ako aj Vladkovi Šutriepkovi za rozvoz paliet. Tým máme takmer všetok materiál na to, aby sme mohli začať ukladať zámkovú dlažbu tam, kde sú prvé tri zastavenia krížovej cesty, a tým tento priestor sfinalizovať. Ďakujem p. Jančekovi za vývoz septika. Ďakujem za varenie pre tábor a pre brigádnikov.

Dnes bude florbal o 14.00 v telocvični past. centra. Srdečne ste pozvaní.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, nech sa zahlási v sakristii kostola, cena 10€.

Chcel by som poprosiť chlapov - v piatok bude veľká brigáda od rána až do večerných hodín, v pláne by sme mali zabetónovať kompletne podklad pod schody ružencovej, záhrady, a taktiež pokračovať v kladení zámkovej dlažby, kde začína krížová cesta prvými tromi zastaveniami. Je tam veľa prípravných prác, ako aj samotné kladenie dlažby. Chcel by som začať tento priestor finalizovať.

Dnes bude zbierka na presbytérium.

Chcem sa poďakovať chlapom, že išli so mnou do TV LUX a odprezentovali našu farnosť v relácii Doma je doma.