Oznamy

28. nedeľa v cezročnom období, rok A (15. októbra 2023)

28. nedeľa v cezročnom období, rok A (15. októbra 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Utorok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Streda: Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Štvrtok: Sv. Pavla od Kríža, kňaza
Piatok: Sv. Vendelína – nášho patróna
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Hodová slávnosť na sv. Vendelína - 29. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.10. Pondelok 7.00  
17.10. Utorok 7.00  
18.10. Streda 17.30 16.30
19.10. Štvrtok 7.00  
20.10. Piatok 17.30 7.30
21.10. Sobota 16.30 – pri kaplnke  
22.10. Nedeľa 10.00 8.00

Úmysly

Pondelok: K Duchu Svätému
Utorok: Augustín, Katarína, Milan Jančekovi
Streda: Júlia, Matej Balejovi a rodičia
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Burmeková, Kanderková a deti
Sobota: Rudolf Gelo a rodičia
Nedeľa: hodová slávnosť

               

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 9. a milodar 50€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.10. Ďakujem za zbierku na presbytérium 312,40€. Milodary 3000€, 500€, 100€ a 50€. Ďakujem mužom za brigádu v týždni. Ďakujem Jankovi Ivanišovi za zemné práce. Ďakujem ženám za varenie pre kňazov i pre brigádnikov. Ďakujem všetkým za účasť na rekolekčnej sv. omši, vedeniu školy, učiteľom a žiakom a  všetkým kňazom, ktorí prišli. Ďakujem deťom a animátorom za detské stretko a za účasť na detskej sv. omši, ako aj rodičom prvoprijímajúcich detí za stretnutie. Ďakujem p. Košíkovi za práce na zábradlí. Ďakujem chlapom za šrotovanie jabĺk. Ďakujem firme EKOSAD a p. Jozefovi Budayovi za dovoz jabĺk. Ďakujem Mariánovi Körmendymu za požičanie dodávky.

Dnes v nedeľu o 14.00 bude v past. centre v telocvični florbal, srdečne ste pozvaní.

V sakristii kostola sú podielové knihy Spolku sv. Vojtecha, môžete si ich vyzdvihnúť a kto má záujem zaplatiť členské na ďalší rok 10€.

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca, povzbudzujem vás k jeho vrúcnej modlitbe. Jeho modlitbou v kostole, či v spoločenstve s rozjímaniami o tajomstvách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V tomto týždni bude na TV LUX relácia Týždeň s o našej farnosti, vysielať sa bude viackrát za deň v rôznych časoch, kto máte záujem, sledujte program a vysielacie časy relácie.

18. októbra sa deti každoročne modlia za jednotu a pokoj vo svete v rámci projektu Milión detí sa modlí ruženec. Do tejto modlitbovej reťaze sa v utorok zapojíme i my. Poprosím deti v Zubáku, aby prišli do kostolov na 17.00 a spoločne sa pomodlíme ruženec. V Breznici sa začne modliť ruženec o 16.00. Pozývame samozrejme aj dospelých na túto milú udalosť. Páter Pio povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

Detské katechézy budú v pondelok o 17.00, srdečne pozývam malé deti i deti prvého stupňa.

Na budúci týždeň naša farnosť oslavuje hody sv. Vendelína. V nedeľu bude len jedna sv. omša – slávnostná hodová sv. omša o 10.00. Po sv. omši vás pozývame na občerstvenie, malý zákusok, alebo malý kalíšek :-) Poprosíme ženy, aby niečo napiekli, ja zasa zabezpečím pitný režim :-) V Hornej Breznici bude sv. omša ráno o 8.00.

V piatok bude sv. omša o 17.30, po nej bude 45 min. prednáška v kostole na tému Eucharistia a sv. omša. Večerná sv. omša bude preto bez príhovoru. Pozývam rodičov, deti, mládež i dôchodcov. Všetci ste srdečne pozvaní. V priebehu týždňa vás povzbudzujem k sviatosti zmierenia, v piatok budem zvlášť spovedať od 17.00 pred sv. omšou počas ruženca. V sobotu budem spovedať od 9.00 – 9.30.

V sobotu pred hodovou slávnosťou bude od rána od 9.00 vystavená Sviatosť oltárna až do 16.15 a o 16.30 bude sv. omša, ktorá sa bude konať pri kaplnke sv. Vendelína pri ihrisku. Na záver sv. omše bude požehnanie relikviou sv. Vendelína. Na stolíku bude rozpis času vystavenia Sviatosti, veľmi pekne prosím, aby ste sa zapísali. Rozpis stráženia a modlitby pri Eucharistii je po pol hodinových intervaloch. Môžete sa zapísať ako rodina, mládež, deti...spoločenstvá.

Na budúci týždeň bude hodová zbierka.

Kto má záujem o časopis Posol na budúci rok, nech sa zahlási v sakristii kostola, cena 10€.