Oznamy

27. nedeľa v cezročnom období, rok A (8. októbra 2023)

27. nedeľa v cezročnom období, rok A (8. októbra 2023)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Jána XXIII., pápeža
Budúca nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.10. Pondelok 7.00  
10.10. Utorok 7.00  
11.10. Streda 18.30 17.30
12.10. Štvrtok 9.30  
13.10. Piatok 18.30 17.30
14.10. Sobota 7.00  
15.10. Nedeľa 8.00 a 11.00              9.30

Úmysly

Pondelok: Ondrej Miščí
Utorok: rod. Kučková, Rafajová, Krajčová a Štefan Adamička
Streda: Ján, Vlasta Kuvikovi a deti
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Viktor Paroha a rodičia
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa: za ružencové spoločenstvo p. Bulkovej / Emila a Emília Hurínkovi a Jozef Adamčík

               

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 8. a milodar 70€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.9. Ďakujem mužom za brigády v týždni, veľmi sme sa posunuli pri výstavbe 9. zastavenia, v tomto týždni budeme pokračovať v prácach v pondelok a vo štvrtok. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem Marcelovi Palicovi za práce na kamerovom systéme, máme v objekte plne funkčných 32 kamier. Ďakujem Mirkovi Zuzíkovi a Dušanovi Marmanovi za výrobu šrotovníka pre faru. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem za účasť na fatimskej pobožnosti.

Dnes v nedeľu o 14.00 bude v past. centre v telocvični florbal, srdečne ste pozvaní.

V sakristii kostola sú podielové knihy Spolku sv. Vojtecha, môžete si ich vyzdvihnúť a kto má záujem zaplatiť členské na ďalší rok 10€.

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca, povzbudzujem vás k jeho vrúcnej modlitbe. Jeho modlitbou v kostole, či v spoločenstve s rozjímaniami o tajomstvách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V spovednici bude malá knižnica, postupne tam budeme dávať knihy, kto by si chcel knihu požičať, tak sa zapíše do malého zošita, ktorý je tam k dispozícii a samozrejme po dočítaní knihu vráti. Taktiež vzadu sú rôzne časopisy, ako aj kalendár našej ružencovej záhrady, obrázky z konsekrácie a rôzne iné, môžete si ich zobrať alebo zakúpiť.

Detské stretko bude v piatok o 17.00 v pastoračnom centre a detská sv. omša bude o 18.30.

 V piatok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

 Dnes je zbierka na presbytérium.

Vo štvrtok ráno 9.30 bude rekolekčná sv. omša, na ktorú ste srdečne pozvaní, bude za účasti všetkých kňazov dekanátu, verím, že prídete v čo najväčšom počte.