Oznamy

26. nedeľa v cezročnom období, rok A (1. októbra 2023)

26. nedeľa v cezročnom období, rok A (1. októbra 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. anjelov strážcov, spomienka
Streda: Sv. Františka Assiského, spomienka
Štvrtok: Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Piatok: Sv. Bruna, kňaza
Sobota: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.10. Pondelok 7.00  
3.10. Utorok 18.30  
4.10. Streda 17.30 18.30
5.10. Štvrtok 7.00  
6.10. Piatok 18.30 17.30
7.10. Sobota 18.30 17.30
8.10. Nedeľa 8.00 a 11.00              9.30

Úmysly

Pondelok: Rudolf, Anna, Rudolf a Štefan Dorňákovi
Utorok: Katarína Chachulová
Streda: za farnosť
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc pre Vierku
Piatok: Pavol a Martin Babača a Jaro Loduha
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Slabú a Galovú
Nedeľa: Jozef Kontiš / Amália Hurínková

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 7. a milodar 70€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.8. Ďakujem za zbierku 412,60€. Ďakujem mužom za brigády v týždni, zalievali sme DT tvárnice, dokončili sme ôsme zastavenie a začali sme deviate. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem hasičom za dovoz vody na betónovanie. Ďakujem Jankovi Ivanišovi za bager a Radovi Bednárovi za zemné práce na Božom hrobe. Ďakujem Marcelovi Palicovi za práce na kamerovom systéme. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi a Budiačovi za murárske práce. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov.

Brigáda pre mužov bude v pondelok a vo štvrtok poobede.

Dnes v nedeľu o 14.00 bude v past. centre v telocvični florbal, srdečne ste pozvaní.

V sakristii kostola sú podielové knihy Spolku sv. Vojtecha, môžete si ich vyzdvihnúť a kto má záujem zaplatiť členské na ďalší rok 10€.

Detské katechézy budú v pondelok o 17.00 v past. centre.

Fatimská sobota – bude budúcu sobotu 7. októbra 2023 v Breznici, večeradlo k Panne Márii začne pred sv. omšou od 16.30 a sv. omša o 17.30.