Oznamy

25. nedeľa v cezročnom období, rok A (24. septembra 2023)

25. nedeľa v cezročnom období, rok A (24. septembra 2023)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Streda: Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Štvrtok: Sv. Václava, mučeníka
Piatok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Sobota: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: 26. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.9. Pondelok 7.00  
26.9. Utorok 18.30  
27.9. Streda 18.30 17.30
28.9. Štvrtok 7.00  
29.9. Piatok 18.30 17.30
30.9. Sobota 7.00  
1.10. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: k Duchu Svätému
Utorok: Ferdinand a Oľga Parohovi
Streda: Štefan Cyprich
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Helena a Gejza
Sobota: za ružencové spoločenstvo p. Gelovej
Nedeľa: Eduard a Mária Bednárovi / za zdravie a Božiu pomoc rod. Gelovej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6. a milodar 90 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.7. Ďakujem za zbierku na seminár 135,40 €. Ďakujem mužom za brigády v týždni, pracovali sme na ďalšom zastavení. Taktiež sme pripravili schodisko na montáž zábradlia, za čo chcem poďakovať Jožkovo Bednárovi. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi a Budiačovi za murárske práce, robia na ďalšej fasáde. Ďakujem ženám za varenie a za prácu s drevinami. Ďakujem ženám za upratanie fary.

Brigáda pre mužov bude v pondelok, poprosím čo najviac chlapov, budeme robiť kopulu na 8. zastavení. Ďalšia brigáda by mala byť vo štvrtok.

Dnes bude farská zbierka.

Dnes v nedeľu o 14.00 bude v past. centre v telocvični florbal, srdečne ste pozvaní.

V sakristii kostola sú podielové knihy Spolku sv. Vojtecha, môžete si ich vyzdvihnúť a kto má záujem zaplatiť členské na ďalší rok 10 €.

Veriaci z Breznice pozývajú túto stredu 27.09.2023 všetkých, ktorí majú záujem o návštevu Trnavy – „Slovenského Ríma“ spojenú s prehliadkou Spolku sv. Vojtecha a vybraných kostolov. Zahlásiť sa môžete v sakristii kostolov, s tým že poplatok je 20 €.