Oznamy

22. nedeľa v cezročnom období, rok A (3. septembra 2023)

22. nedeľa v cezročnom období, rok A (3. septembra 2023)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
Piatok: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Sobota: Sv. Petra Clevera, kňaza
Budúca nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.9. Pondelok    
5.9. Utorok 18.30  
6.9. Streda 18.30 17.30
7.9. Štvrtok 7.00  
8.9. Piatok 18.30 17.30
29.9. Sobota 18.30  
10.9. Nedeľa 8.00 a 11.00              9.30

Úmysly

Utorok: za zdravie a Božiu pomoc pre Martina Hrušku
Streda: za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava
Nedeľa: Silvester Malo / Robert

Rôzne

Ďakujem všetkým za spoločné upratovanie kostola, ako aj centra, fary a okolia kostola a fary, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 3 a 4. Ďakujem za milodary 2x100€ a 50€. Chcem poďakovať predovšetkým za dnešnú slávnosť, všetkým tým, ktorí pomohli s organizáciou a jej priebehom. Ďakujem poľovníkom za mäso, všetkým, ktorí varili, hasičom za riadenie dopravy, ženám za koláče, za stavbu stanov a požičanie stolov a stoličiek p. primátorke a mestu Púchov, hasičom z Oščadnice, hasičom z Pružiny a p. starostovi a obecnému úradu Zubák. Ďakujem ženám a mužom za brigády v týždni, uložili sme zámkovú dlažbu na ružencovej záhrade, dreviny na ružencovej záhrade sme pokryli fóliou a sieťami. Tým chcem poďakovať p. Rendekovi a Kozovému. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem Ottovi Kurtimu za stolárske práce. Ďakujem Mariánovi Antalovi za reštaurátorské práce. Ďakujem Mirkovi Dávidovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem za osadenie slepého okna p. Sedlákovi a Lucii Belákovej. Ďakujem p. Braňovi Moskalovi za kamenárske práce. Ďakujem bratom Krivoklatským za fasádu za kostolom. Ďakujem za stavebné práce Mirkovi Kanderkovi, Mirkovi Budiačovi a Jožkovi Bednárovi. Mirkovi Zuzíkovi ďakujem za vývoz materiálu. Ďakujem Dušanovi Marmanovi za zváračské práce. Vladkovi Martišovi ďakujem za kosenie okolia kostola a fary. Ďakujem Rolandovi Ocinákovi za jeho obetavú službu pre farnosť, za jeho úsilie a prácu počas rokov, kedy mi bol oporou.  Ďakujem Milanovi Jančimu za kováčske práce. Ďakujem všetkým za účasť na sviatosti zmierenia, fatimskej pobožnosti i na prednáške o konsekrácii kostola a význame chrámu.

Dnes bude počas slávnosti konsekrácie kostola v Zubáku zbierka na presbytérium.

Korunka k Božiemu milosrdenstvu bude dnes o 15.00 vo farskom kostole v Zubáku.

Samozrejme, že po tejto slávnosti treba upratať, preto chcem poprosiť chlapov počas pondelka, aby prišli a pomohli upratať stoly, stoličky a zložiť stany. Taktiež bude brigáda aj vo štvrtok od 15.30, kedy budeme betónovať.

Veni sancte a stretnutie detí bude 8. septembra 2023 - v piatok o 17.00 v past. centre budú mať deti stretko a o 18.30 bude slávnostná sv. omša, na ktorú sú pozvané všetky deti, žiaci i študenti a učitelia, kde si budeme vyprosovať veľa síl Ducha Svätého do nového školského roka.

Plánovacie stretnutie všetkých animátorov bude v piatok po Veni sancte.