Oznamy

21. nedeľa v cezročnom období, rok A (27. augusta 2023)

21. nedeľa v cezročnom období, rok A (27. augusta 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 22. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.8. Pondelok 7.00  
29.8. Utorok 7.00 17.30
30.8. Streda 18.30  
31.8. Štvrtok 7.00  
1.9. Piatok 18.30 17.30
2.9. Sobota 18.30  
3.9. Nedeľa 10.00 9.30

Úmysly

Utorok: za ochranu života a manželstvá v našej krajine
Streda: Pavol Babača a rodičia
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Cyril Štefaňák
Sobota: rod. Pažítková a Anna

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2 a milodar 75€, budúci týždeň bude spoločné upratovanie. Ďakujem za milodary 100€ a 50€. Chcem poďakovať chlapom za brigády v týždni, najmä za betónovaciu brigádu vo štvrtok a bratom Štefancovým za betónovací stroj. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem ženám za výsadbu drevín na ružencovej záhrade. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem Dominikovi Mullerovi a Radovi Bednárovi za zemné práce. Ďakujem p. Mariánovi Antalovi za reštaurátorské práce na soche Panny Márie. Ďakujem Mirkovi zuzíkovi a Vladkovi Šutriepkovi za vývoz paliet. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem p. Hortovi za dovoz zámkovej dlažby. Ďakujem Lucii Belákovej za vitráž. Ďakujem p. Balajovi za maliarske práce. Ďakujem Silvestrovi Babačovi a Jankovi Žabkovi za osádzanie rámu na okno. Ďakujem p. Rendekovi z Varína za okrasné dreviny, ako aj p. Kozovému za siete, ktoré budeme dávať do ružencovej záhrady. Jankovi Chovancovi ďakujeme za dodanie fasády.

Sviatosť zmierenia pred slávnosťou - v sobotu od 11.00 – 12.00 v Zubáku aj v Breznici v tom istom čase.

Chcem poprosiť ženy, ktoré by mali záujem napiecť koláče na deň slávnosti konsekrácie kostola, aby sa zahlásili u Anky Grepiniakovej a dohodli sa spolu. Poprosím priniesť koláče počas soboty.

Brigády pred konsekráciou kostola:
- V pondelok pre mužov – od rána – budeme betónovať cestu
- Vo štvrtok od 15.30 pre ženy aj mužov – budeme upratovať okolie fary i centra, ako aj kostol a centrum a taktiež aj počas celého piatku, kým nestihneme všetky práce      -     
- Chcel by som poprosiť aj mužov, aby v sobotu postavili stany.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:
Breznica: Piatok: pred sv. omšou
Zubák: Piatok: po sv. omši
Pred sv. omšami v piatok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Na prvý piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota – bude budúcu sobotu 2. septembra 2023 mimoriadne v Zubáku - večeradlo k Panne Márii bude pred sv. omšou od 17.30 a sv. omša o 18.30. Po sv. omši bude prednáška na tému Konsekrácia kostola a chrám ako stredobod farnosti.

udúcu nedeľu bude počas slávnosti konsekrácie kostola v Zubáku zbierka na presbytérium.