Oznamy

19. nedeľa v cezročnom období, rok A (13. augusta 2023)

19. nedeľa v cezročnom období, rok A (13. augusta 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Utorok: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Streda: Sv. Štefana Uhorského
Piatok: Sv. Heleny
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 20. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
14.8. Pondelok 7.00  
15.8. Utorok 7.00 a 18.30 17.30
16.8. Streda 7.00  
17.8. Štvrtok 7.00  
18.8. Piatok 18.30 17.30
19.8. Sobota 18.30  
20.8. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: K Duchu Svätému
Utorok: rodičia Pazderovi a deti / Katarína a Ladislav Mihálovi
Streda: Anna a Vendelín Belica
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Jozef Vrabec
Sobota: rod. Pažítková a Anna
Nedeľa: Viktor a Ladislav Ježo, Jaroslav Paroha / Štefan a Magdaléna Hrušková

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a milodar 40€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.1. Ďakujem za milodar 40€, 50€, 2x100€ a 300€ a 500€. Chcem poďakovať Jožkovi Bednárovi a chlapom, ktorí mu pomáhali za kladenie dlažby, dorobili doriezky. Ďakujem Kamilovi Babačovi za vodoinštalačné práce.  Ďakujem p. Kurtimu za stolárske práce. Ďakujem Milanovi Jančimu za osadenie konsekračných krížov. Ďakujem p. Sedlákovi za dvere do sakristie a na chorus. Ďakujem p. Mariánovi Antalovi za reštaurátorské práce. Jurkovi Gabrišovi ďakujem za čalúnenie sedenia pri oltári.  Ďakujem Dušanovi Marmanovi a Mirkovi Zuzíkovi za výrobu a inštaláciu rámu slepého okna v kostole. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem Vladimírovi Martišovi za pokosenie pri kostole. Ďakujem všetkým za účasť na sviatosti zmierenia a na fatimskej pobožnosti v Breznici. Brigády pre chlapov budú v pondelok a vo štvrtok, budeme pokračovať na zámkovej dlažbe.

V utorok po večernej sv. omši bude stretnutie farskej rady.