Oznamy

18. nedeľa v cezročnom období, rok A (6. augusta 2023)

18. nedeľa v cezročnom období, rok A (6. augusta 2023)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Dominika, kňaza
Streda: Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
Štvrtok: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Piatok: Sv. Kláry, panny
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
7.8. Pondelok 7.00  
8.8. Utorok    
9.8. Streda    
10.8. Štvrtok    
11.8. Piatok 18.30 17.30
12.8. Sobota 18.30 17.30
13.8. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: za uzdravenie a Božiu pomoc pre Mareka
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu
Sobota: Emil, Viktor a Anna Ježovi
Nedeľa: Matej a Júlia Balejovi / za zdravie a Božiu pomoc

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 17 a milodar ....€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.18. Ďakujem za zbierku na presbytérium v sume 428,30€. Ďakujem za milodar 400€ od členov ružencového spoločenstva na krížovú cestu, ďalej ďakujem za 40€, 50€ a 100€. Chcem poďakovať za tohtotýždenné brigády, za kladenie zámkovej dlažby, taktiež aj za práce na drevenom obklade nad Betlehemom. Ďakujem firme DYEL za dovoz zámkovej dlažby. Ďakujem aj ženám za varenie pre tábor aj pre brigádnikov. Ďakujem animátorom, deťom a rodičom za detský letný tábor a všetkým, ktorí prispeli darmi k jeho priebehu. Ďakujem animátorom za upratanie centra.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 12. augusta 2023 bude v Hornej Breznici v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a sv. omša o 17.30.