Oznamy

17. nedeľa v cezročnom období, rok A (30. júla 2023)

17. nedeľa v cezročnom období, rok A (30. júla 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Utorok: Sv. Alfonzu Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Sobota: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Budúca nedeľa: 18. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
31.7. Pondelok 7.00  
1.8. Utorok 8.00  
2.8. Streda 8.00 7.00
3.8. Štvrtok 8.00  
4.8. Piatok 18.30 17.30
5.8. Sobota 18.30 17.30
6.8. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Utorok: Matej Ježo, Mária a rodičia
Streda: Katarína a Jozef Krchňávkovi
Štvrtok: za farnosť
Piatok: rod. Pažítková a Anna
Sobota: Emil, Viktor a Anna Ježovi
Nedeľa: Ľudovít, Antónia a synovia / Kusková Anna a Emil

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 16 a milodar 200€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.17. Ďakujem Bohuznámej osobe za milodar 2000€, ďalej ďakujem za milodary 200€, 100€, 2x50€. Všetky tieto financie budú obetované na presbytérium kostola, takisto ako aj dnešná zbierka, a ešte zvlášť na krížovú cestu. Chcem sa poďakovať všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri betonáži v utorok, aj napriek nepriaznivému počasiu. Ďakujem Jožkovi a Jurajovi Štefancovým za betónovací stroj. Taktiež ďakujem p. Trnkovi za štrk na betónovanie. Ďakujem za kladenie zámkovej dlažby, ktorú sme kládli počas celého týždňa a zvlášť ďakujem tým, ktorí chodili každý deň, a to je Jozef Bednár a Janko Gálik, samozrejme ďakujem aj ostatným. Najviac ďakujem za štvrtok, kedy sa uložilo takmer 100m² dlažby. Ďakujem aj ženám za varenie. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za práce na prístrešku. Vzhľadom na nepriaznivosť počasia, ružencovú záhradu sme nedokončili a tieto práce nás stále čakajú. Ďakujem firme LUBENO za dizajnovanie a tlač pozvánok na konsekráciu kostola. V tomto týždni bude brigáda pravdepodobne v pondelok a vo štvrtok. Taktiež uvidíme, ako dohodnem betónovací stroj. Chcem poďakovať p. Hortovi, Barcíkovi a Abrahámovskému za lomový kameň a Radovi Bednárovi za jeho dovoz. Taktiež sa chcem poďakovať Vladovi Šutriepkovi za vývoz paliet, zámkovej dlažby a cementu.

Náš detský letný tábor začína v utorok o 8.00, tešíme sa na všetkých prihlásených, a ešte pripomínam, aby si deti zabalili do batožiny aj biele tričko. Ak by ste chceli niekto podporiť tábor nejakými potravinami, tak každá pomoc je vítaná. Ďakujeme vopred.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:
Breznica: Piatok: pred sv. omšou
Zubák: Piatok: po sv. omši
Pred sv. omšami v piatok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Na prvý piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 5. augusta 2023 bude v Hornej Breznici v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a sv. omša o 17.30.