Oznamy

14. nedeľa v cezročnom období, rok A (9. júla 2023)

14. nedeľa v cezročnom období, rok A (9. júla 2023)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Sobota: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: 15. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.7. Pondelok 7.00  
11.7. Utorok 7.00  
12.7. Streda 7.00 7.30
13.7. Štvrtok 7.00  
14.7. Piatok 18.30 17.30
15.7. Sobota 18.30  
16.7. Nedeľa 8.00 a 11.00      9.30

Úmysly

Pondelok: K Duchu Svätému
Utorok: † Štefan a Anna Gelovi
Streda: † Vavrín, Rozália, Katarína a deti
Štvrtok: za farnosť
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Bednárovej
Sobota: † Pavol Babača
Nedeľa: † rod. Branderská a Parohová / † Jozef Baláž

              

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 13 a milodar 50€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.14. Ďakujem za milodary 2x50€. Ďakujem Jožkovi Bednárovi za uloženie ďalších schodov, a taktiež ďakujem aj tým, ktorí mu pomáhali pri týchto prácach. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi a Viktorovi Michútovi za murárske práce. Jožkovi Ivanišovi ďakujem za elektroinštalačné práce. Ďakujem Mariánovi Antalovi za práce na kríži. Zvlášť ďakujem za dnešnú hodovú slávnosť, najmä hodovému kazateľovi Ivanovi Šulíkovi, ako aj Mirkovi Šidlovi a všetkým, ktorí pomohli pri príprave tejto slávnosti. Ďakujem za účasť na sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni. Ďakujem za upratanie centra aj fary.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše bude od budúceho týždňa.

V tomto týždni bude v pondelok veľká brigáda pre mužov, a okrem toho budeme pracovať každý deň - budeme robiť schody a ukladať zámkovú dlažbu. Ktorí chlapi chcú pomôcť, nech prídu, nie je to ťažká práca, budeme robiť  už od rána.

Naša farnosť srdečne pozýva deti vo veku 7-12 rokov na detský letný tábor v našom centre v čase od 1. – 4. augusta 2023. Cena za denný tábor je 48€ (12€/deň), kto by mal záujem aj prespať 60€ (15€/deň). Prihlášky sú v sakristiách kostolov. Je potrebné sa zahlásiť do 16. júla.