Oznamy

13. nedeľa v cezročnom období, rok A (2. júla 2023)

13. nedeľa v cezročnom období, rok A (2. júla 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Tomáša, apoštola
Utorok: Sv. Alžbety Portugalskej, spomienka
Streda: Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia, slávnosť
Štvrtok: Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Piatok: Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.7. Pondelok    
4.7. Utorok    
5.7. Streda 8.00 a 11.00 9.30
6.7. Štvrtok 7.00 17.30
7.7. Piatok 18.30 17.30
8.7. Sobota 18.30  
9.7. Nedeľa 8.00 9.30

Úmysly

Streda: † Mária a Ondrej Miščí / † Zuzík František, Anna a syn Milan
Štvrtok: za farnosť
Piatok: † Roman a Štefan Kuvikovi
Sobota: † Jozef Sedláček
Nedeľa: † Rudolf Malo, Anna a Jozefína

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 12 a milodar 50€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.13. Ďakujem za milodary 50€ a 200€. Ďakujem za zbierku na dobročinné diela Svätého Otca 114,80€. Ďakujem mužom za brigádu v pondelok, ktorá bola veľmi náročná, budúci týždeň nebude žiadna brigáda. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem Jožkovi Bednárovi za uloženie ďalších schodov pred sv. Jozefom, a taktiež ďakujem aj tým, ktorí mu pomáhali pri týchto prácach. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi, Mirkovi Budiačovi a Viktorovi Michútovi za práce na fasáde pri parkovisku. Ďakujem za účasť na fatimskej sobote v Breznici a ďakujem žiakom, učiteľom a rodičom žiakov za účasť na ďakovnej sv.  omši za školský rok.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše bude od budúceho  týždňa.

Hodová slávnosť v Breznici na sv. Cyrila a Metoda bude budúcu nedeľu o 9.30 a hodový kazateľ bude Ivan Šulík. Srdečne vás pozývam na túto slávnosť.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:
Breznica: Štvrtok:  po sv. omši
Zubák: Piatok: po sv. omši
Pred sv. omšami v piatok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Na prvý piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.