Oznamy

12. nedeľa v cezročnom období, rok A (25. júna 2023)

12. nedeľa v cezročnom období, rok A (25. júna 2023)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
Štvrtok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok: Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme, spomienka
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 13. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
26.6. Pondelok 7.00  
27.6. Utorok 7.00  
28.6. Streda 18.30  
29.6. Štvrtok 7.00  a 18.30 17.30
30.6. Piatok 18.30 17.30
1.7. Sobota 18.30 17.30
2.7. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: za farnosť
Utorok: † Anna a Pavol Šutriepkovi
Streda: † Rudolf, Anna a syn Rudolf Kostka
Štvrtok: za farnosť / † Júlia a Matej Balejovi
Piatok: † Ondrej, Anna a Štefan Ježovi
Sobota: † Peter, Mirka a Maťka
Nedeľa: Ján Dedko a Oľga / † Matej, Antónia, Ľudovít a synovia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11 a milodar 100€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.12. Ďakujem za milodary 100€ a 50€ a 300€. Ďakujem za zbierku na presbytérium 421,60€. Ďakujem za osadenie Poslednej večere. Mariánovi Antalovi ďakujem za reštaurátorské práce. Jankovi Ivanišovi ďakujem za zemné práce. Ďakujem za brigádu v pondelok, štvrtok a piatok. Urobili sme schody k sv. Jozefovi a čaká nás stavba na krížovej ceste. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi, Budiačovi a Viktorovi Michútovi za práce na fasáde za kostolom. Ďakujem ženám za varenie. Ďalšia brigáda bude v pondelok aj v utorok, budeme pracovať na krížovej ceste.

Dnes bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Detské katechézky budú v pondelok o 16.30.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 1. júla 2023 bude fatimská pobožnosť v Breznici, večeradlo k Panne Márii začne o 16.30 a sv. omša o 17.30.

Te Deum – ďakovná sv. omša na konci školského roka bude v piatok o 17.30 v Breznici, aj 18.30 v Zubáku, na ktorú pozývam všetkých veriacich, najmä žiakov a ich rodičov, študentov, učiteľov, všetkých pracujúcich v školstve.

Naša farnosť srdečne pozýva deti vo veku 7-12 rokov na detský letný tábor v našom centre v čase od 1. – 4. augusta 2023. Cena za denný tábor je 48€ (12€/deň), kto by mal záujem aj prespať 60€  (15€/deň). Tešíme sa na vás. Môžete sa zapisovať v sakristiách kostolov.