Oznamy

Najsvätejšej Trojice – 9. nedeľa v cezročnom období, rok A (4. júna 2023)

Najsvätejšej Trojice – 9. nedeľa v cezročnom období, rok A (4. júna 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Utorok: Sv. Norberta, biskupa
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: 10. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
5.6. Pondelok 7.00  
6.6. Utorok 17.30  
7.6. Streda 7.00  
8.6. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
9.6. Piatok 17.30 16.30
10.6. Sobota 18.30  
11.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: K Duchu Svätému
Utorok: † rod. Ježová, Kanderková a Burmeková
Streda: za ružu Márie Cyprichovej
Štvrtok: za farnosť / † Ferko Štefina
Piatok: † Antónia a Anton Vrabec
Sobota: Katarína a Štefan Jurák
Nedeľa: Viktor Paroha / † r. Krajčová, Rafajová, Kučková a Viliam Marman

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 8 a milodar 40€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.9. Ďakujem za milodar 500€ a 1000€, 2x 50€, 100€, všetky tieto financie sú venované na presbytérium v kostole a darcom zo srdca ďakujem. Ďakujem za zbierku na farnosť 241,55€. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi a Budiačovi za natiahnutie farby pod kaplnkami. Ďakujem za upratanie centra. Ďakujem všetkým za účasť na sviatosti zmierenia a na fatimskej pobožnosti. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. V pondelok ráno od 7.30 by som chcel poprosiť chlapov, ktorí sú doma, aby mi pomohli ponosiť k ružencovej záhrade jednotlivé zastavenia, budeme ich montovať a potom, ktorí môžete, aby ste prišli od 13.00, kedy príde obetný stôl a ambóna a budeme ich osádzať na miesto. Ak bude ešte čas tak by sme brigádovali na krížovej ceste. V utorok príde bager a bude robiť zemné práce, ako aj odvážať materiál, takže v stredu od 15.00 bude brigáda až do večera.

Vo štvrtok  večer po sv. omši a procesii bude stretnutie farskej rady.

V tomto týždni nás čaká Biely týždeň s detskými stretkami a sv. omšami. Detské stretnutia budú v utorok a piatok o 16.00 a o 17.30 bude detská sv. omša, s výnimkou štvrtka, kedy stretko začne o 17.00 a sv. omša o 18.30. V piatok pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí na malé posedenie po sv. omši.

Deň otcov budeme spoločne sláviť tretiu júnovú nedeľu 18. júna 2023, pozývam všetkých mužov, ktorí miništrovali na slávnostnú sv. omšu a potom na občerstvenie.

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi poprosím ženy, aby pripravili 4 oltáriky okolo kostola: pri Božskom srdci, na parkovisku zboku, za kostolom a pred hlavným vchodom do kostola.