Oznamy

6. Veľkonočná nedeľa, rok A (14. mája 2023)

6. Veľkonočná nedeľa, rok A (14. mája 2023)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: 7. veľkonočná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.5. Pondelok 6.30  
16.5. Utorok 18.30  
17.5. Streda 7.00  
18.5. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
19.5. Piatok 18.30 17.30
20.5. Sobota 18.30  
21.5. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: za farnosť
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc pre Jarka a Ondreja
Streda: † Emília a Viktor, František a Anna Vrabcovi
Štvrtok: Rudolf a Františka Martišovi / za zdravie a Božiu pomoc Františky Marmanovej
Piatok: † Ľubomír Korošík
Sobota: † Mária a Pavol Kubišovi
Nedeľa: Mikoláš a Antónia Balážovi / Katarína a Ladislav Slabý

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.6 a za milodar 60€, budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.7. Ďakujem za milodar 1500€ a 500€ p. Jendrolovi a fime Drevopal. Ďakujem za zbierku na seminár 122,30€. Ďakujem chlapom za brigádu, chcem sa im zvlášť poďakovať, keďže sme sa posunuli takmer o 10m v krížovej ceste. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov, aj pre tábor. Ďakujem ženám za upratanie fary. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Detské katechézky budú v pondelok o 17.00.

Florbal bude v nedeľu o 14.00.

V piatok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.