Oznamy

5. Veľkonočná nedeľa, rok A (7. mája 2023)

5. Veľkonočná nedeľa, rok A (7. mája 2023)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
Budúca nedeľa: 6. veľkonočná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.5. Pondelok 7.00  
9.5. Utorok 18.30  
10.5. Streda 18.30 17.30
11.5. Štvrtok 7.00  
12.5. Piatok 17.30 16.30
13.5. Sobota 7.00  
14.5. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Pondelok: † Katka, Anton a syn Anton a Dušan Štefancovi a rodičia Panenkovi
Utorok: † Pavol Korošík ml.
Streda: Jaroslav a Katka Rojáková
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc pre Ferdinanda
Piatok: † Rudolf Belica
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc Františky
Nedeľa: Júlia a Matej Balej / za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Jozefa Bednára

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.5 a za milodar 50€, ďakujem im aj za upratanie schodiska na chór po maľovaní, budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.6. Ďakujem za milodar 150€, 100€, 2x50€. Ďakujem za zbierku 286,20€ na liturgické zariadenie. Ďakujem p. Antalovi za nádherný rám ako aj p. Hajdúchovi a ďakujem všetkým chlapom, ktorí ho pomohli zavesiť. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku a Jankovi Ivanišovi za zemné práce. Ďakujem p. Blahovej za dovoz DT-tvárnic. Ďakujem ženám za upratanie centra a fary. Ďakujem Anke Grepiniakovej a Janke Bulkovej za varenie pre tábor. Ďakujem p. Anke Belicovej za sobotné obedy na faru. Ďakujem Emilovi Hurínkovi a Mirkovi Budiačovi za vymaľovanie schodiska na chorus. Ďakujem chlapom za pondelkovú brigádu s drevom. Ďakujem všetkým za účasť na sviatosti zmierenia, ďakujem aj za účasť na fatimskej pobožnosti v Breznici. Chcel by som poprosiť všetkých chlapov, v pondelok bude celodenná brigáda, poprosil by som vás, keby ste prišli na 7.30 ráno, budeme pracovať na krížovej ceste, o obed a občerstvenie bude postarané.

V máji sa modlíme pred každou sv. omšou ruženec a Loretánske litánie. Skúsme sa zjednotiť v úmysle a obetujme modlitby za chlapov, ktorí robia na krížovej ceste.

Detské stretko bude v piatok o 16.00 v pastoračnom centre a detská sv. omša bude o 17.30.

Dnes bude zbierka na seminár.

Dňa 13. mája 2023 chcú uzatvoriť manželstvo Matej Gálik, ktorý pochádza z farnosti Zubák, a Michaela Hajtmanová, ktorá pochádza z farnosti Bánov, v kostole sv. Michala, archanjela v Bánove. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov odporúčame do vašich modlitieb.

Farnosť Lednica Vás pozýva na koncert skupiny Kapucíni, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2023 o 14.00 hodine v amfiteátri v Lednici.