Oznamy

4. Veľkonočná nedeľa, Nedeľa Dobrého pastiera, rok A (30. apríla 2023)

4. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Dobrého pastiera, rok A (23. apríla 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jozefa, robotníka
Utorok: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Štvrtok: Sv. Floriána, mučeníka
Budúca nedeľa: 5. veľkonočná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.5. Pondelok 18.30  
2.5. Utorok 18.30  
3.5. Streda 17.30 18.30
4.5. Štvrtok 7.00  
5.5. Piatok 18.30 17.30
6.5. Sobota 18.30 17.30
7.5. Nedeľa 8.00  a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: K Duchu Svätému
Utorok: † Jaroslav a Katka Rojáková
Streda: † Hermína Ondrichová
Štvrtok: za farnosť
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc Martina
Sobota: † Lukáš, Katarína Marmanovi a syn Milan
Nedeľa: za členov ružencového spoločenstva p. Bulkovej / Mária, Martin, Štefan Kanderkovi a rodičia

               

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 3 a 4. a za milodar 180€, budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.5. Ďakujem za milodar 200€. Ďakujem za zbierku na farnosť 267,15€. Ďakujem p. Antalovi za práce na sochách. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem animátorom, žiakom a vedeniu školy za účasť na duchovnej obnove školy. Ďakujem všetkým za 2% z dane. Ďakujem chlapom za sobotnú brigádu s drevom. V pondelok od 8.00 bude brigáda pre mužov, pôjdeme na drevo.

Dnes bude zbierka na liturgické zariadenie v Zubáku, budúci týždeň bude zbierka na seminár.

Detské katechézky budú v pondelok o 16.30.

Florbal bude dnes o 14.00.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:      pred sv. omšami v týždni
Breznica: streda: po sv. omši
Zubák: piatok: po sv. omši
Pred sv. omšami v piatok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Na prvý piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 6. mája 2023 bude fatimská pobožnosť v Breznici, večeradlo k Panne Márii začne o 16.30 a sv. omša o 17.30.