Oznamy

3. Veľkonočná nedeľa, rok A (23. apríla 2023)

3. Veľkonočná nedeľa, rok A (23. apríla 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Juraja, mučeníka
Utorok: Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
Piatok: Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza
Sobota: Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Budúca nedeľa: 4. veľkonočná nedeľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
24.4. Pondelok 7.00  
25.4. Utorok 18.30  
26.4. Streda 18.30 17.30
27.4. Štvrtok 7.00  
28.4. Piatok 18.30 17.30
29.4. Sobota 18.30  
30.4. Nedeľa 10.30 8.00

Úmysly

Pondelok: † Milan Rackovski
Utorok: za farnosť
Streda: † členovia rod. Babačovej
Štvrtok: † Ondrej a Helena Bučkovi
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc
Sobota: † Eva, Pavol, Emil Bednár a členovia rod. Bednárovej
Nedeľa: † Ján a Olga Detkovi / † Kamil Hurínek a rodičia

               

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č.2 a za milodar 35€, budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 3 a 4. Ďakujem za milodar 200€, 100€ a 2x50€. Chcem poďakovať p. Balajovi za dokončenie krížovej cesty v kostole a Milanovi Jančimu za a synovi Lukášovi za inštaláciu. Ďakujem p. Antalovi za práce na sochách. Taktiež ďakujem chlapom za pomoc pri inštalácii oltára a p. Antalovi za jeho reštaurátorské práce. V reštaurátorských prácach na sochách budeme pokračovať. Ďakujem Jarkovi Pagáčovi za práce na ružencovej záhrade. V sobotu za priaznivého počasia budeme chystať drevo, chcel by som poprosiť chlapov, keby ste čo viacerí prišli, kto má, zoberte si so sebou pílu, prípadne sekeru. Taktiež čakáme na bager, takže v najbližších týždňoch začneme na prácach na krížovej ceste a ružencovej záhrade. Chcem sa poďakovať Evke a Zuzke Krchňávkovým za varenie pre kňazov, p. biskupa a ostatných profesorov, ktorí tu mali formačný kurz. Ďakujem Zuzke Parohovej, ktorá varila pre tábor. Ďakujem aj ženám za upratanie centra. Ďakujem veriacim, ktorí ste sa zúčastnili sviatosti pomazania chorých.

Tlačivo 2% - tí, ktorí majú záujem podporiť naše centrum a jeho aktivity, tak môžu urobiť venovaním 2% zo svojich daní. Ďakujem vopred všetkým za iniciatívu a pomoc. Tlačivo nájdete aj tu.

Dnes bude zbierka na farnosť, budúcu nedeľu bude zbierka na liturgické zariadenie v Zubáku.

Detské katechézky budú v pondelok o 16.30.

Skupiny žien na upratovanie – nakoľko niektoré ženy sú už v pokročilom veku, alebo im nedovoľuje ich zdravotný stav vykonávať túto službu, chcem poprosiť a vyzvať mladé ženy, ktoré by boli ochotné pomôcť pri umývaní a skrášľovaní nášho kostola, aby sa nahlásili v sakristii a radi ich prijmeme do skupín.

Duchovná obnova školy v tomto týždni:
Pondelok:  3. a 4. trieda
Streda: 1. a 2. trieda
Piatok: 9. trieda
Utorok – po škole bude florbal pre deti.

Budúci týždeň bude len jedna slávnostná sv. omša o 10.30, po sv. omši budem požehnávať motorové vozidlá, chcel by som poprosiť požiarnikov, aby riadili dopravu a po sv. omši v sprievode miništrantov vám požehnám na parkovisku a v okolí kostola motorové vozidlá. Na jeseň zasa budem požehnávať poľnohospodárske stroje. V Breznici bude sv. omša o 8.00 s rovnakým priebehom.

Dávam vám do pozornosti Deň otvorených dverí v Seminári sv. Gorazda v Nitre dňa 29. apríla 2023, program a viac informácií nájdete na výveske.

Farský úrad v Rajeckých Tepliciach spolu s Áno pre život n.o. a hnutím Modlitby matiek pozývajú na Púť k sv. Gianne v sobotu 29. apríla 2023  v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Plagát o programe púte je tiež na výveske.