Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok A (9. apríla 2023)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok A (9. apríla 2023)

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.4. Pondelok 8.00 9.30
11.4. Utorok 18.30  
12.4. Streda 18.30 17.30
13.4. Štvrtok 7.00  
14.4. Piatok 18.30 17.30
15.4. Sobota 18.30 17.30
16.4. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: † rod. Krajčová, Kučková, Rafajová, Štefan Adamička
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Havkovú a Bednárovú
Streda: † Štefan Gelo a rodičia
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Rudolf a Irena Krchňaví
Nedeľa: † Rudolf, Katarína, Milan Bednár, Ján Kanderka a Pavol Hazala / † Ján Bulko a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 1. Ďakujem za milodar 100€, 2x50€. Ďakujem všetkým, ktorí ste ešte v týždni pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili veľkonočných slávností a zvlášť ďakujem tým, ktorí pomáhali s dôstojným prežitím veľkonočných sviatkov: miništrantom, požiarnikom v Breznici i v Zubáku, spevákom, organistom, kostolníkom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom, ženám za výzdobu. Chcel by som ešte poďakovať aj za vašu účasť na adorácii vo štvrtok, aj v piatok v Zubáku a krásnu účasť na Trojdní.

Tlačivo 2% - tí, ktorí majú záujem podporiť naše centrum a jeho aktivity, tak môžu urobiť venovaním 2% zo svojich daní. Ďakujem vopred všetkým za iniciatívu a pomoc. Tlačivo nájdete aj tu.

Dnes v nedeľu po rannej sv. omši v Zubáku a v Hornej Breznici, mimoriadni rozdávatelia prinesú chorým sv. prijímanie.

Budúcu nedeľu pri sv. omšiach za obvyklých podmienok môžeme prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce). Pred všetkými nedeľnými sv. omšami sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva ako aj zakončenie deviatnika. Počas týždňa sa bude naďalej modliť deviatnik Božieho milosrdenstva.

Dnes bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na potreby farnosti.

Farnosť Ladce -  Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva Vás pozýva 16. apríla sláviť „Nedeľu Božieho milosrdenstva“ na horu Butkov. O 15.00 h bude „Hodina milosrdenstva“ a o 15.20h slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať CsiDr. ThLic. Martin Kramara, generálny vikár žilinskej diecézy.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 15. apríla 2023 bude fatimská pobožnosť v Hornej Breznici, večeradlo k Panne Márii začne o 16.30 a sv. omša o 17.30.

Detské stretko – bude v piatok o 17.00 v past. centre a o 18.30 bude detská sv. omša. Srdečne pozývam všetky deti, najmä prvoprijímajúce.