Oznamy

Palmová - Kvetná nedeľa, rok A (2. apríla 2023)

Palmová - Kvetná nedeľa, rok A (2. apríla 2023)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Štvrtok Pánovej večere
Piatok: Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) - Slávenie utrpenia a smrti Pána
Sobota: Svätá sobota (Biela sobota) - Veľkonočná vigília vo Svätej noci
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.4. Pondelok 7.00  
4.4. Utorok 7.00  
5.4. Streda 18.30 17.30
6.4. Štvrtok 18.30 16.30
7.4. Piatok 17.00 15.00
8.4. Sobota 18.30  
9.4. Nedeľa 8.00 a 11.00          9.30

Úmysly

Pondelok: K Duchu Svätému
Utorok: za dcéru Moniku
Streda: † Anna Rosinová
Štvrtok: za farnosť
Nedeľa: - / † Anna, Viktor a Miroslav Kostkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 17 a milodar 80€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 18. Ďakujem za milodar 100€. Ďakujem za zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom 140€. Ďakujem v tomto týždni za vymaľovanie kostola Mirkovi Krchňávkovi, Mirkovi Kanderkovi, Mirkovi Budiačovi, Romanovi Slabému, Jozefovi Bednárovi a Emilovi Hurínkovi. Podarilo sa nám vymaľovať vstup do kostola, boky kostola a chorus. P. Vitekovi ďakujem za požičanie lešenia. Ďakujem Jožkovi Krchňávkovi a Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné a IT práce. Ďakujem p. Antalovi za reštaurátorské práce. Ďakujem ženám za varenie. Ďakujem ženám za upratanie kostola po maľovaní. Ďakujem p. Kurtimu za stolárske práce. Ďakujem vám za účasť na pôstnych túžbach. Ďakujem vám za účasť na sviatosti zmierenia. Ďakujem p. Šidlovej za varenie pre kňazov. Ďakujem Milanovi Jančimu za zrepasovanie miešačky a Vladkovi Šutriepkovi za prevoz miešačky. Ďakujem Ivete Blahovej za dovoz DT tvárnic.

Detské katechézky v pondelok o 16.30.

Tlačivo 2% - tí, ktorí majú záujem podporiť naše centrum a jeho aktivity, tak môžu urobiť venovaním 2% zo svojich daní. Ďakujem vopred všetkým za iniciatívu a pomoc. Tlačivo nájdete aj tu.

Krížové cesty:
Zubák / Horná Breznica: Nedeľa: po rannej sv. omši    /   Veľký piatok:  10.00 v kostoloch

Florbal v telocvični bude dnes - v nedeľu o 14.00.

Dnes bude zbierka na pre potreby farnosti.

Veľkonočné Trojdnie:

Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Bude vyložená Sviatosť Oltárna a zložená bude o 20.15. Poprosím chlapov, ktorým budem ako správca farnosti umývať nohy, aby prišli o niečo skôr pred sv. omšou.

Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta vo farskom kostole o 10.00, v tom istom čase aj v Breznici. Krížové cesty budú obetované za farnosť. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17.00.
Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Odporúča sa pôst aj na Svätú sobotu.

Na Svätú sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8.00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 18.00. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Svätú sobotu o 8.30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 16.00. Počas Svätej soboty by mali strážiť hrob dobrovoľní hasiči alebo aj miništranti. Obrady Svätej soboty budú o 18.30 vo farskom kostole.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní:
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie na Svätú sobotu

Sviatosť zmierenia: Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď:
v Hornej Breznici v stredu od 16.45 do sv. omše 17.30
v Zubáku v stredu po svätej omši.
v utorok v Púchove od 14.00 – 16.15

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na potreby farnosti.

Na Veľký piatok sa začíname modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, ktorá končí Sviatkom Božieho milosrdenstva v nedeľu po Veľkej noci.
Pán Ježiš povedal Faustíne: Túžim, aby Druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom milosrdenstva. Toto želanie vyslovil Pán Ježiš štrnásťkrát: Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú záchrannú kotvu. To je Sviatok Božieho milosrdenstva.
Poprosím tých, ktorí sa predmodlievajú, aby sa novénu modlili 10 min. pred sv. omšou. Začneme sa ju modliť spolu pred krížovou cestou na Veľký piatok. V Breznici vždy o 15.00, na Veľký piatok po krížovej ceste.