Oznamy

7. nedeľa v cezročnom období, rok A (19. februára 2023)

Siedma nedeľa v cezročnom období, rok A (19. februára 2023)

Liturgický kalendár

Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka
Budúca nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.2. Pondelok 7.00  
21.2. Utorok 17.30  
22.2. Streda 7.00 a 18.30 16.30
23.2. Štvrtok 7.00  
24.2. Piatok 17.30 16.30
25.2. Sobota 17.30  
26.2. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Utorok: † Pavol Krajíček
Streda: † Anton, Anna a Antónia Babačovi
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Júlia a Matej Balej
Sobota: Jozef Wohlschlager, Viktor Mušák st. a ml., Mária
Nedeľa: † Jozef Branderský / † Jozef Burmek

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11 a milodar 120€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 12. Ďakujem za milodar 100€ a ďakujem pekne za milodar 400€ na oltár ružencovému spoločenstvu p. Bulkovej. Ďakujem mužom, ktorí mi pomohli naložiť pelety do kotolne. Chcel by som sa poďakovať p. Mariánovi Antalovi za práce na oltárnom obraze. Niektorí sa pýtate na finančné vyhodnotenie presbytéria, takže ambóna spoločne s obetným stolom by mala predbežne stáť do 10 000€. Čo sa týka krstiteľnice, tak zatiaľ nemáme kalkuláciu. Ohľadne rámu obrazu, ktorý sa bude rozširovať a zlátiť, tam je predpokladaný rozpočet 5500€. A pod bohostánkom bude posledná večera, bude to umelecké dielo z drevorezby, ktoré bude stáť presne 5000€. Celková cena za presbytérium teda ešte nie jezrejmá. Uviedol som len tie ceny, na ktorých sme sa dohodli, ktoré sú taktiež približné, ale hovoríme o pohyblivom rozmedzí 100-300€. Chcem sa poďakovať aj p. Marušíkovi a Mikulášovi za drevo na kríž do kostola a taktiež ďakujem vopred aj Števkovi Bulkovi, ktorý ho spracuje a potom ho osadíme. Ďalej dáme do výroby sedes a stoličky a erb farnosti. Taktiež som kúpil sochu Panny Márie, ktorá bude osadená na ľavej strane, ktorá stála 800€ a čaká nás maľovanie tejto sochy. Od budúceho týždňa p. Antal začína na úpravách hlavného oltára a bohostánku a budeme postupne pracovať na jeho pozlátení. Tieto relácie, vzhľadom na špecifickú prácu, sa zatiaľ naceniť nedajú. Postupne vás však budem informovať o tom, koľko to bude stáť. Kto by chcel toto dielo podporiť, vopred všetkým ďakujem a taktiež v Zubáku bude aj mimoriadna zbierka na tento účel. Pevne verím, že tak ako sme zvládli už mnohé diela, tak s Božou pomocou zvládneme aj toto. Chcel by som v tomto roku presbytérium dokončiť, aj keď to bude najviac záležať predovšetkým od financií. Ešte raz chcem všetkým poďakovať za pomoc. Poprosil by som ešte o jednu prosbu, aby ste sa za toto dielo modlili. Ďakujem ženám za varenie. Ak by niekto chcel zo žien v týždni ešte variť majstrovi, ktorý opravuje a zláti oltárny obraz, tak sa mi môžu nahlásiť. Chcem sa poďakovať aj Milanovi Jančimu, ktorý neustále pracuje na opravách a údržbe miešačky. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem deťom a animátorom za účasť na detskej sv. omši.

Detské katechézky v pondelok o 16.30.

Dnes bude zbierka na energie, na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Duchovná obnova pre dospelých bude v našej farnosti 04. marca 2023.

Tlačivo 2% - tí, ktorí majú záujem podporiť naše centrum a jeho aktivity, tak môžu urobiť venovaním 2% zo svojich daní. Ďakujem vopred všetkým za iniciatívu a pomoc. Tlačivo je v zadnej časti kostolov. Tlačivo nájdete aj tu. V tomto roku by sme sa chceli zamerať na výstavbu nového detského ihriska.

Pôstne túžby – cyklus prednášok, ktorý bude každý pôstny piatok po sv. omši, keďže kázeň vtedy nebude. Ste srdečne všetci pozvaní. Verím, že prídete v čo najväčšom počte. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši
Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok sú pôstne dni a v tomto týždni máme prikázaný pôst - Popolcovú stredu, ktorý nás viaže vo svedomí zdržať sa mäsitého pokrmu. Každý pôst môžeme obetovať na nejaký úmysel.