Oznamy

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, rok A (1. januára 2023)

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, rok A (1. januára 2023)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
Utorok: Najsvätejšieho mena Ježiš
Piatok: Zjavenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Fatimská sobota
Budúca nedeľa: Druhá nedeľa po narodení Pána – Krst Pána

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.1. Pondelok 7.00  
3.1. Utorok 17.30  
4.1. Streda 16.30 17.30
5.1. Štvrtok 17.30  
6.1. Piatok 8.00 a 11.00 9.30
7.1. Sobota 17.30 16.30
8.1. Nedeľa 8.00 a 11.00          9.30

Úmysly

Sobota: + Anna a Milan Kanderkovi
Nedeľa:  / † Rudolf Belica

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 4 a milodar 100€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 5. Ďakujem za vianočné zbierky, ktoré spolu boli 718,62€. Ďakujem za milodar p. Burmekovej na sochu Zmŕtvychvstalého Krista 500€. Ďakujem chlapom za brigádu s drevom, ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za dovoz dreva, všetkým, ktorí pomáhali s pílami a Vladkovi Šutriepkovi za prevoz paliet. Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za ich službu. Ďakujem animátorom a deťom za koledovanie a všetkým rodinám, ktorí ste ich prijali a podporili prestavbu presbytéria v sume 1275€. Ďakujem aj všetkým manželom, ktorí ste sa zúčastnili obnovenia si manželských sľubov.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše prebieha naďalej.

Na Nový rok budú mimoriadni rozdávatelia rozdávať sv. prijímanie po prvej sv. omši.

Požehnanie domov si môžete nahlásiť v sakristiách kostolov.

Sviatosť zmierenia k prvému piatku:  
Hor. Breznica: Streda – po sv. omši                                                                       
Zubák:
Štvrtok – po sv. omši
Pred sv. omšami, po ktorých sa spovedá, poprosím, aby ste sa modlili krížovú cestu.
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna.
Návšteva a spovedanie chorých bude vo štvrtok od 7.30 ráno. Chorých navštívim i s animátormi, ktorí im zakoledujú a venujú malý darček. Najskôr začnem v Zubáku, potom v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská pobožnosť bude budúcu sobotu 7. januára 2023 v Hornej Breznici. Večeradlo k Panne Márii začne o 15.30, sv. omša bude o 16.30. Srdečne ste pozvaní.

Chcem ešte poďakovať všetkým tým, ktorí hlasovali ohľadne presbytéria – hlasov bolo 195 v pomere 116:79 pre variant A, ktorý jednoznačne zvíťazil.