Oznamy

2. adventná nedeľa, rok A (4. decembra 2022)

2. Adventná nedeľa, rok A (4. decembra 2022)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Mikuláša, biskupa
Streda: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, spomienka
Budúca nedeľa: 3. Adventná nedeľa – Nedeľa Gaudete, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
5.12. Pondelok 7.00  
6.12. Utorok 17.30  
7.12. Streda 7.00  
8.12. Štvrtok 7.00 a 17.30 16.30
9.12. Piatok 17.30 16.30
10.12. Sobota 15.00 8.00
11.12. Nedeľa 8.00 a 11.00          9.30

Úmysly

Pondelok: K Duchu Svätému
Utorok: Antónia, Ľudovít a Jozef Ocinák
Streda: za farnosť
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc pre Milana Bulku / † rod. Tichonová, Vajcíková a Jozef Korec
Piatok: † Martinka, Mirka a Jozef Baláž
Sobota: † Miroslav Budiač
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc rod. Márie / † členovia rod. Kanderkovej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a milodar 70€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 1. Ďakujem za zbierku na charitu v hodnote 135,70€. Ďakujem za milodary 2x100€ a 50€. Chcem sa poďakovať Vladkovi Šutriepkovi za odvoz stavebného materiálu. Ďakujem p. Milovi za klampiarske práce. Ďakujem mužom a ženám, ktorí mi pomohli pri zabíjačke. Ďakujem chlapom, ktorí mi pomohli uložiť drevo do kotolne. Ďakujem za účasť na sv. zmierenia pred prvým piatkom.

Detské katechézky budú v centre v pondelok o 16.30.

Prosím vás ešte, aby ste sa vyjadrili k dvom alternatívam, ako bude vyzerať presbytérium kostola, môžete sa podpísať alebo anonymne.

Fatimská pobožnosť bude budúcu sobotu 10. decembra 2022 v Hornej Breznici. Večeradlo k Panne Márii začne o 7.00, sv. omša bude o 8.00. Srdečne ste pozvaní.

Priatelia folklóru a ľudových tradícií obce Zubák a farnosti Zubák Vás dnes srdečne pozývajú na Adventný koncert – dnešnú nedeľu 4.12.2022 o 15.00 v Kostole Sv. Vendelína v Zubáku – účinkuje Miešaný spevácky zbor z Novej Dubnice. Príspevok je dobrovoľný.

Stretnutie animátorov bude v utorok po sv. omši.

Mikulášska sv. omša bude v sobotu o 15.00, po nej sa presunieme do kultúrneho domu, kde nás navštívi a obdaruje sv. Mikuláš. Chcem sa poďakovať poslancom a p. starostovi, že môžeme túto udalosť konať spoločne.

Farská rada bude vo štvrtok po sv. omši.

Vianočná sv. spoveď bude v utorok 20.12.2022.