Oznamy

31. nedeľa v cezročnom období, rok C (30. októbra 2022)

31. nedeľa v cezročnom období, rok C (30. októbra 2022)

Liturgický kalendár

Utorok: Všetkých svätých, slávnosť a prikázaný sviatok
Streda: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Štvrtok: Sv. Martina de Porres, rehoľníka
Piatok: Sv. Karola Boromejského, biskupa
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
31.10. Pondelok 7.00  
1.11. Utorok 8.00 a 11.00 9.30
2.11. Streda 7.00 a 18.30 17.30
3.11. Štvrtok 7.00  
4.11. Piatok 18.30 17.30
5.11. Sobota 18.30 17.30
6.11. Nedeľa 8.00 a 11.00          9.30

Úmysly

Utorok: † Rudolf, Matej a Antónia
Streda: za ružencové spoločenstvo p. Bulkovej
Štvrtok: za farnosť
Piatok: † Alžbeta a Ján Krchňávek
Sobota: † Martin Babača
Nedeľa: † František, Mária a Miroslav Bednár / † Ladislav a Katarína Mihálovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 13 a milodar 50€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 14. Ďakujem za milodary 520€ na tajomstvá sv. ruženca od rodiny Kopeckej a Parohovej a od rodín Bulkových. Ďakujem za milodary 2x100 a 1x50€. Ďakujem za hodovú zbierku 485,20€. Ďakujem všetkým za špárovanie zastavení. Ďakujem chlapom za pondelkovú brigádu a zvlásť p. Štefancovi za betónovací stroj. Chcem sa ešte poďakovať za piatkovú brigádu Vladkovi Adamcovi a Jožkovi Bednárovi za vozenie DT tvárnic. V tomto týždni bude brigáda pre mužov v pondelok a štvrtok. V pondelok bude brigáda aj pre ženy od 15.00. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem chlapom z Breznice za ďalší krov na zastavenie krížovej cesty.

Časopis Posol – záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii, cena predplatného je 10€.

Dnes bude misijná zbierka.

Mimoriadni rozdávatelia roznesú v utorok na Sviatok všetkých svätých sv. prijímanie v čase od 8.00 ráno v Zubáku aj v Breznici.

Dušičková pobožnosť sa bude konať 1.11. v utorok na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.30 a v Zubáku bude pobožnosť o 15.00. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní od 1.11. – 8.11.) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci, prijímajte Sv. Oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Modlitba Pána, Vyznanie viery, modlitba na úmysel Svätého Otca a návšteva cintorína.

Sviečka za nenarodené deti - je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je, aby ľudia boli citliví v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých a spomínali si aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom, alebo spontánnom potrate.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 5. novembra 2022 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou od 16.30, sv. omša je 17.30. Srdečne ste pozvaní.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia: spovedanie pred sv. omšami v týždni
Pred sv. omšami v piatok poprosím, aby ste sa pomodlili krížovú cestu.
Pobožnosť na prvý piatok bude pred sv. omšami.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.