Oznamy

30. nedeľa v cezročnom období, rok C (23. októbra 2022)

30. nedeľa v cezročnom období, rok C (23. októbra 2022)

Liturgický kalendár

Piatok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
24.10. Pondelok 7.00  
25.10. Utorok 7.00  
26.10. Streda    
27.10. Štvrtok    
28.10. Piatok 7.00 7.30
29.10. Sobota 18.30 15.30
30.10. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: Ľubomír Korošík
Utorok: † František Haviar a rodičia
Piatok: † Ondrej Miščí
Sobota: Milan a Ondrej Slabý, Anna a Zdenka Kopišová
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc rod. Slabej / za zdravie a Božiu pomoc rod. Šutriepkovej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 12 a milodar 90€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 13. Ďakujem za milodary 2x 100€ a 50€. Ďakujem všetkým za špárovanie zastavení. Ďakujem chlapom za brigády v týždni. Vladkovi Šutriepkovi ďakujem za odvoz materiálu. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem Jankovi Ivanišovi za zemné práce. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštaláciu. Ďakujem deťom a animátorom za detské stretko a za účasť na detskej sv. omši. Ďakujem za detské katechézky. Ďakujem všetkým deťom a ich rodičom, ktorí sa zapojili do modlitbového projektu Milión detí sa modlí ruženec. Ďakujem všetkým,  ktorí ste sa zúčastnili piatkovej prednášky, adorácie pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ako aj sviatosti zmierenia pred hodovou slávnosťou. Ondrejovi Bednárovi a jeho synovi Peťovi ďakujem za prístrešok pri kaplnke sv. Vendelína, kde po dlhom čase slávili sv. omšu. Ďakujem Silovi Babačovi za odvoz stoličiek. Ďakujem Jozefovi Bednárovi za šalovacie práce. Ďakujem hodovému kazateľovi Samuelovi Sojčákovi za jeho prítomnosť medzi nami a slávenie sv. omše pri spomienke na nášho patróna sv. Vendelína. Ďakujem aj ženám, ktoré napiekli a pripravili koláče priniesli občerstvenie.

Časopis Posol – záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii, cena predplatného je 10€.

V pondelok o 16.30 budú v centre detské katechézky.

Dnes bude hodová zbierka, budúcu nedeľu bude misijná zbierka, nakoľko dnes je misijná nedeľa.

Sv. spoveď pred sviatkom Všetkých svätých a Spomienkou na zosnulých bude v sobotu:
Horná Breznica: od 14.30 do sv. omše 15.30
Zubák: od 17.30 do sv. omše 18.30