Oznamy

29. nedeľa v cezročnom období, rok C (16. októbra 2022)

29. nedeľa v cezročnom období, rok C (16. októbra 2022)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Utorok: Sv. Lukáša, evanjelistu
Štvrtok: Sv. Vendelína, pustovníka, opáta a patróna našej farnosti
Sobota: Sv. Jána Pavla II., pápeža
Budúca nedeľa: Hodová slávnosť na sv. Vendelína - 30. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
17.10. Pondelok 7.00  
18.10. Utorok 17.30 16.30
19.10. Streda 18.30  
20.10. Štvrtok 7.00  
21.10. Piatok 17.30 7.30
22.10. Sobota 16.30  
23.10. Nedeľa 10.30 8.00

Úmysly

Pondelok: na úmysel
Utorok: na úmysel
Streda: † Matej a Júlia Balejovi
Štvrtok: za farnosť
Piatok: † František, Anna a syn Milan
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc Emila Parohu s rodinou
Nedeľa: hodová slávnosť

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11 a milodar 120€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 12. Ďakujem za milodary 100€ a 50€. Ďakujem za zbierku na energie 382€. Ďakujem všetkým za špárovanie zastavení. Ďakujem chlapom za brigády v týždni, podarilo sa nám spevniť kaplnku, teraz by sme mali pokračovať smerom k 8. zastaveniu. V pondelok a vo štvrtok budú poobede brigády. Vladkovi Šutriepkovi ďakujem za odvoz materiálu. Ďakujem ženám za varenie pre kňazov a brigádnikov. Ďakujem Jankovi Ivanišovi za zemné práce. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštaláciu. Ďakujem veriacim a zvlášť vedeniu školy a pedagógom za účasť na rekolekčnej sv. omši.

Časopis Posol – záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii, cena predplatného je 10€.

V pondelok o 16.30 budú v centre detské katechézky.

18. októbra sa deti každoročne modlia za jednotu a pokoj vo svete v rámci projektu Milión detí sa modlí ruženec. Do tejto modlitbovej reťaze sa v utorok zapojíme i my. Poprosím deti v Zubáku, aby prišli do kostolov na 17.00 a spoločne sa pomodlíme ruženec. V Breznici sa začne modliť ruženec o 16.00. Pozývame samozrejme aj dospelých na túto milú udalosť. Páter Pio povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“