Oznamy

28. nedeľa v cezročnom období, rok C (9. októbra 2022)

28. nedeľa v cezročnom období, rok C (9. októbra 2022)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána XXIII., pápeža
Sobota: Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny
Budúca nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.10. Pondelok 7.00  
11.10. Utorok 18.30  
12.10. Streda 18.30 17.30
13.10. Štvrtok 9.30  
14.10. Piatok 18.30 17.30
15.10. Sobota 13.00 a 18.30  
16.10. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: za farnosť
Utorok: † rod. Galková
Streda: † Ján Bulko
Štvrtok: † Pavol, Alžbeta a Viktor Parohovi
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Slabej a Galovej
Sobota: † Oľga a Jozef Kontišovi
Nedeľa: † Jozef Wohlschlager / † Božena Hazalová a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 10 a milodar 90€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 11. Ďakujem za milodary 200€, 100€ a 2x50€. Ďakujem všetkým za špárovanie zastavení. Ďakujem chlapom za brigády v týždni. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem Jankovi Ivanišovi za zemné práce. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem za stretnutie členom farskej rady. Chcem sa poďakovať p. Trnkovi za odvoz kameňa. Taktiež sa chcem poďakovať p. Abrahámovskému za naloženie a predovšetkým za dar kameňa od p. Barcíka a Horta. Momentálne kameň čaká na odrezanie, leštenie a prevoz do ateliéru. Brigády budú v pondelok a vo štvrtok, budeme betónovať. Ďakujem Števkovi Bulkovi, ktorý vyhotovil klepáče, ktoré sa používajú na Veľkú noc. Ďakujem Emilovi Parohovi za dve ovečky, ktoré nám daroval. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem mestu Púchov a zvlášť p. Štrbákovi, ktorý nám vybavil chlapov, ktorí zarezali a zarovnali asfalt na parkovisku za kostolom.

V sakristii si môžete vyzdvihnúť podielové knihy Spolku sv. Vojtecha a v prípade záujmu zaplatiť členské na nový rok 8,00€.

Časopis Posol – záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii, cena predplatného je 10€.

V pondelok o 16.30 budú v centre detské katechézky.

Dnes bude zbierka na energie.

Ohlášky: Dňa 15. októbra 2022 chcú uzatvoriť manželstvo Simona Adamičková, ktorá pochádza z farnosti Zubák, a Milan Rastislav Staňo, ktorý pochádza z farnosti Beluša, v kostole v Zubáku o 13.00. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Chcel by som vás pozvať vo štvrtok 13.10.2022 na rekolekčnú sv. omšu o 9.30. Túto sv. omšu celebrujú kňazi z celého nášho dekanátu a po nej budeme mať pracovné stretnutie. Je to milá slávnosť, na ktorú vás čo najsrdečnejšie pozývam.