Oznamy

26. nedeľa v cezročnom období, rok C (25. septembra 2022)

26. nedeľa v cezročnom období, rok C (25. septembra 2022)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Utorok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Štvrtok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Piatok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
Budúca nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
26.9. Pondelok 7.00  
27.9. Utorok    
28.9. Streda    
29.9. Štvrtok 7.00 7.30
30.9. Piatok 18.30 17.30
1.10. Sobota 18.30 17.30
2.10. Nedeľa 8.00 a 11.00          9.30

Úmysly

Pondelok: Mária, Martin a Štefan Kanderkovi
Štvrtok: † Rudolf Belica
Piatok: † Viktor a Júlia Kontišovi
Sobota: † Vendelín a Štefánia Hazalovi a deti
Nedeľa: † Štefan Cyprich a Katarína / † Ľudovít, Antónia a Jozef

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 8 a milodar 50€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 9. Ďakujem za milodary 100€, 50€ a 30€. Ďakujem za zbierku na seminár v hodnote 105,40€. Ďakujem všetkým za špárovanie zastavení. Ďakujem Paťovi a Milanovi Zuzíkovi za vyčistenie komína. Ďakujem Mirkovi Budiačovi a Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem Dušanovi Marmanovi a Jožkovi Bednárovi za šalovacie práce. Ďakujem chlapom z Breznice za krov na zastavení krížovej cesty. Ďakujem animátorom a deťom za detské stretko, ako aj všetkým učiteľom a študentom, ktorí ste sa zúčastnili na slávnosti Veni sancte.

Brigády budú v tomto týždni v pondelok a vo štvrtok poobede za priaznivého počasia.

V sakristii si môžete vyzdvihnúť podielové knihy Spolku sv. Vojtecha a v prípade záujmu zaplatiť členské na nový rok 8,00€.

Dnes bude zbierka na farnosť.

Plánovacie stretnutie animátorov bude v piatok po sv. omši.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 1. októbra 2022 bude v Hornej Breznici v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a sv. omša o 17.30.

V sobotu po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca, povzbudzujem vás k jeho vrúcnej modlitbe. Jeho modlitbou v kostole, či v spoločenstve s rozjímaniami o tajomstvách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Stretnutie farskej rady bude v utorok - 4.10.2022 po sv. omši, ktorá začne o 18.30. Členov pozývam srdečne aj na sv. omšu.