Oznamy

24. nedeľa v cezročnom období, rok C (11. septembra 2022)

24. nedeľa v cezročnom období, rok C (11. septembra 2022)

Liturgický kalendár

Pondelok: Najsvätejšieho mena Mária, spomienka
Utorok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Povýšenie Sv. Kríža, sviatok
Štvrtok: Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, slávnosť
Piatok: Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 25. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
12.9. Pondelok

 

 

13.9. Utorok

 

 

14.9. Streda

 

 

15.9. Štvrtok 8.00 a 11.00 9.30
16.9. Piatok 18.30 17.30
17.9. Sobota 18.30  
18.9. Nedeľa 8.00 a  11.00 9.30

Úmysly

Štvrtok: † Anna, Jozef a Rudolf / † rod. Rafajová, Krajčová, Kučková a Štefan Adamička
Piatok: † Silvester Malo
Sobota: † Viktor Kontiš a Júlia
Nedeľa: † Rudolf a Anna Kostkovi / Za zdravie a Božiu pomoc rod. Hurínkovej a Adamcovej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6 a milodar 120€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 7. Ďakujem všetkým za špárovanie zastavení. Ďakujem za upratanie centra.

V tomto týždni bude p. farár odcestovaný ešte do štvrtku, v prípade zaopatrovania kontaktujte p. farára Ľubomíra Bolla z Lednice.

Záujemcovia o púť do Šaštína dňa 15. septembra 2022 nech sa zapíšu v sakristiách kostolov.

V sakristii si môžete vyzdvihnúť podielové knihy Spolku sv. Vojtecha a v prípade záujmu zaplatiť členské na nový rok 8,00€.

Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za milodary Pán Boh zaplať.

„Diecézna charita Žilina aj tento rok organizuje Zbierku školských pomôcok, ktorá trvá od 1. júna do 15. septembra 2022. Školskými pomôckami, notebookmi alebo tabletmi môžete pomôcť deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zberné miesta sú v zariadeniach Diecéznej charity a vo vybraných farských charitách. Zoznam zberných miest nájdete na stránkach www.charitaza.sk , www.charitapomaha.sk. Ďakujeme!“