Oznamy

22. nedeľa v cezročnom období, rok C (22. augusta 2022)

22. nedeľa v cezročnom období, rok C (28. augusta 2022)

Liturgický kalendár

Pondelok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Sobota: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
29.8. Pondelok 7.00  
30.8. Utorok 18.30  
31.8. Streda 17.30 18.30
1.9. Štvrtok 7.00  
2.9. Piatok 18.30 17.30
3.9. Sobota 16.00  
4.9. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Utorok: za zdravie a Božiu pomoc Ľubomíra Korošíka
Streda: † Kamil Hurínek a rodičia
Štvrtok: za farnosť
Piatok: † Štefan, Amália a synovia Pavúčkovi
Sobota: † Veronika, Ján Babačovi a deti
Nedeľa: † Ferdinand a Oľga Parohovi / † Kusková Anna a Emil

               

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 4 a milodar 90€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 5. Ďakujem za milodar 3x100€ a 50€. Ďakujem mužom za brigády v tomto týždni, ktoré boli v pondelok a vo štvrtok. Ďakujem za dovoz štrku p. Kozákovi a p. Trnkovi. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem ženám a mužom za štvrtkovú brigádu, pri ktorej sme upratovali parkovisko za kostolom. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem všetkým za špárovanie zastavení. Ďakujem za upratanie centra. Brigády pre mužov budú v pondelok a vo štvrtok poobede od 15:30.

Ďakujem deťom a animátorom za účasť na detskom tábore a rodičom za prejavenú dôveru, bol to požehnaný čas.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:
Hor. Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou                                                     
Zubák:
Piatok - po večernej sv. omši
Pred sv. omšami poprosím, aby ste sa modlili krížovú cestu.
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 3. septembra 2022 bude v Hornej Breznici v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a sv. omša o 17.30.

V sobotu 3. septembra 2022 poobede pozývam všetkých farníkov na 9. ročník vzdávania vďaky za všetky práce a aktivity v našej farnosti. Bude to poďakovanie za celoročnú námahu pri stavbe okolia centra a krížovej cesty. Začneme o 16.00 sv. omšou. Pozývam všetkých z farnosti, teda Zubáčanov aj Hornobrezničanov na spoločné stretnutie. Bude nachystané aj občerstvenie v podobe gulášu za dobrovoľný príspevok, a taktiež sa môžete občerstviť kofolou a pivom.