Oznamy

19. nedeľa v cezročnom období, rok C (7. augusta 2022)

19. nedeľa v cezročnom období, rok C (7. augusta 2022)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Dominika, kňaza
Utorok: Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
Streda: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Štvrtok: Sv. Kláry, panny
Piatok: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 20. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.8. Pondelok 7.00  
9.8. Utorok 7.00  
10.8. Streda 18.30 17.30
11.8. Štvrtok 7.00  
12.8. Piatok 18.30 17.30
13.8. Sobota 18.30  
14.8. Nedeľa 8.00 a 11.00          9.30

Úmysly

Pondelok: k Duchu Svätému
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc pre Gabiku
Streda: za farnosť
Štvrtok: † Rudolf Slabý
Piatok: † rod. Vrabcová
Sobota: † Štefan, Katarína a František Dzurko
Nedeľa: † Jozef Kontiš / † Jozef Pavúček         

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 1 a milodar 70€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 2. Ďakujem za milodar 100€, 100€, 50€. Ďakujem za zbierku v sume 386,20€. Ďakujem mužom za brigády v tomto týždni, ktoré boli v pondelok a vo štvrtok. Podarilo sa nám urobiť podestu pre 6. a 7. zastavenie. V tomto týždni budú brigády v utorok a vo štvrtok. V utorok bude brigáda i pre ženy od 15.00. Ďakujem Paťovi Zuzíkovi a Jankovi Ivanišovi za zemné práce. Ďakujem Vladkovi Šutriepkovi za dovoz materiálu. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem Dušanovi Marmanovi za zváračské práce. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov aj pre tábor. Ďakujem všetkým za špárovanie zastavení. Ďakujem za upratanie centra. Ďakujem všetkým, ktorí v prvopiatkovom týždni pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem veriacim za účasť na fatimskej sobote v Breznici.