Oznamy

16. nedeľa v cezročnom období, rok C (17. júla 2022)

16. nedeľa v cezročnom období, rok C (17. júla 2022)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok: Sv. Márie Magdalény, sviatok
Sobota: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Budúca nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.7. Pondelok 7.00  
19.7. Utorok 7.00  
20.7. Streda 18.30 17.30
21.7. Štvrtok 7.00  
22.7. Piatok 18.30 17.30
23.7. Sobota 18.30  
24.7. Nedeľa 8.00 7.00

Úmysly

Streda: Rudolf Kanderka
Štvrtok: za farnosť
Sobota: na úmysel
Nedeľa: rod. Hozdeková – Anton, Vlasta a syn Vladimír

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 16 a milodar 100€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 17. Ďakujem za milodar 150€ a 100€. Ďakujem za hodovú zbierku 526,14€. Ďakujem mužom za brigády v pondelok a vo štvrtok. V tomto týždni budú brigády v pondelok a v utorok. Ďakujem Jankovi Ivanišovi a Mirkovi Zuzíkovi za zemné práce. Ďakujem Mirkovi Zuzíkovi aj za odvoz materiálu. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem p. Barcíkovi a Hortovi za kamión cementu. Ďakujem hasičom za dovoz vody. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem všetkým za špárovanie zastavení. Ďakujem za hodovú slávnosť a kazateľovi Ľudovítovi Gabrišovi.

Denný detský letný tábor v Zubáku:
Srdečne vás pozývame na náš detský tábor, ktorý bude tento rok v 2 turnusoch formou denného tábora:
1.turnus:  7 – 11 rokov (2. až 5. ročník) – od 22.8. – 23.8. 2022 (PO-UT) – od 8.00 – 17.00
-  15€ na oba dni (z farnosti) / 25€ (z inej farnosti)
2.turnus:  4 – 6 rokov, vrátane nových prvákov – od 24.8. – 25.8. 2022 (STR-ŠT) – od 8.00 – 15.00
-  15€ na oba dni (z farnosti) / 25€ (z inej farnosti)
- strava bude zabezpečená (desiata, obed, olovrant)
- prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov a odovzdať do 31. júla 2022 i s peniazmi a prefotenou kartičkou poistenca: v Zubáku – Alenke Havkovej, Janke Bulkovej / v Breznici – Stanke Gabrišovej.
Tešíme sa na vás :-)

Ďakujem farskej rade za účasť na stretnutí. Prejednali sme:

  • Schválenie predaja pozemkov: Jurajovi Gabrišovi, Erikovi Špačkovi a Petrovi Beňovi. Počas nasledujúcich týždňov budú papiere odovzdané na BU v Žiline na ďalšie schválenie.
    Sľub farskej rady na ďalšie obdobie 4-rokov bude  počas sv. omše v nedeľu 7.8.2022 a po nej požehnanie renovovaného kríža na cintoríne.
  • Odsúhlasenie prestavby presbytéria vo farskom kostole. Ak nám to schváli liturgická komisia, ukážem vám všetkým celý návrh a projekt.
  • Navýšenie cien ubytovania a stravy v centre od 1. septembra 2022 (ubytovanie 10€/noc, strava 12€/deň)
  • Pozvanie na poďakovanie za práce v uplynulom roku bude 3. septembra 2022 v sobotu spojené s gulášom a posedením – srdečne pozývame všetkých veriacich.

Žilinská diecéza a Farnosť Lednické Rovne Vás pozývajú 23.-24. júla 2022  na púť ku kaplnke sv. Anny - je to už 13. ročník Diecéznej púte pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov, ktorý vyhlásil Svätý Otec
pred rokom. Plagátik na výveske. (Zmena sv. omší v nedeľu)