Oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 11. nedeľa v cezročnom období, rok C (12. júna 2022)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 11. nedeľa v cezročnom období, rok C (12. júna 2022)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 12. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
13.6. Pondelok 7.00               
14.6. Utorok 7.00  
15.6. Streda 7.00  
16.6. Štvrtok 18.30            17.30
17.6. Piatok 18.30 17.30
18.6. Sobota 18.30  
19.6. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Pondelok: za zdravie Božiu pomoc pre rod. Zacharovú
Utorok: za ružencové spoločenstvo Márie Cyprichovej
Streda: Ján a Oľga Dedkovi
Štvrtok: za farnosť / za zdravie Božiu pomoc rod. Kalusovej a Harvánkovej
Piatok: Rudolf Martiš a Františka
Sobota: František Ondricha
Nedeľa: Viktor, Jaroslav, Ladislav Parohovi a Ladislav Ježo / Na úmysel

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 11 a milodar 140€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 12. Ďakujem za milodar 2 x 50€. Ďakujem mužom za štvrtkovú brigádu, v tomto týždni bude brigáda v pondelok alebo utorok od 15.00, záleží od počasia. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za stavbu krovu nad betlehemom. Ďakujem Dušanovi Marmanovi a Jozefovi Bednárovi za šalovanie a zváračské práce. Ďakujem všetkým za špárovanie.

Detské katechézky – pozývame vás na detské katechézky v pondelok od 17.00 v past. centre.

Dnes bude zbierka, ktorá bude obetovaná na prestavbu presbytéria.

Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri nábožnej účasti na procesii, ktorá sa bude konať po sv. omši. Poprosím ochotné ženy o prípravu oltárikov pri kostole.