Oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, rok C (5. júna 2022)

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, rok C (5. júna 2022)

Liturgický kalendár

Pondelok: Votívna omša o Duchu Svätom
Štvrtok: Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola
Budúca nedeľa: Nedeľa Najsvätejšej Trojice - 11. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.6. Pondelok 7.00 a 18.30 17.30
7.6. Utorok 7.00  
8.6. Streda 7.00  
9.6. Štvrtok 7.00 7.30
10.6. Piatok 18.30 17.30
11.6. Sobota 18.30  
12.6. Nedeľa 8.00 a 11.00  9.30

Úmysly

Pondelok: za zdravie Božiu pomoc p. Márie Cyprichovej / Eduard Bednár
Utorok: rodičia Balejovi Júlia, Matej a rodičia
Streda: za zdravie Božiu pomoc pre rod. Gelovú
Štvrtok: za farnosť
Piatok: rodiča Martišovi, Parohovi, Ježovi a ich deti
Sobota: rod. Kučková, Krajčová, Rafajová, Štefan Adamička
Nedeľa: Wohlschlager Jozef /  Irena a Rudolf Krchňaví

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 10 a milodar 90€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 11. Ďakujem za milodar 2x 50€ a 100€. Ďakujem za zbierku na katolícke masmédiá v sume 106,40€. Ďakujem mužom aj ženám za štvrtkovú brigádu, v tomto týždni bude brigáda vo štvrtok od 15.00, čím vás srdečne pozývam. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem p. Trmkovi za dovoz štrku. Ďakujem Mirkovi Zuzíkovi ml. za zemné práce a Mirkovi Zuzíkovi st. za vývoz cementu. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem Marcelovi Palicovi za práce na kamerovom systéme. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za stavbu krovu nad betlehemom. Ďakujem Dušanovi Marmanovi a Jozefovi Bednárovi za šalovanie a zváračské práce. Ďakujem Jurkovi Gabrišovi a Anke Zacharovej za špárovanie. Ďakujem všetkým za účasť na sviatosti zmierenia a na fatimskej pobožnosti v Breznici.

Detské katechézky – pozývame vás na detské katechézky v pondelok od 17.00 v past. centre.

Litánie k Duchu Svätému – 1€, možnosť zakúpenia si.

Dnes sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.