Oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa, rok C (22. mája 2022)

Šiesta veľkonočná nedeľa, rok C (22. mája 2022)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Streda: Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok: Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
Budúca nedeľa: 7. veľkonočná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
23.5. Pondelok 7.00  
24.5. Utorok 18.30  
25.5. Streda 7.00  
26.5. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
27.5. Piatok 18.30 17.30
28.5. Sobota    
29.5. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Pondelok: Rudolf Slabý
Utorok: Katarína Chachulová
Streda: Alžbeta a Michal Štefaňák
Štvrtok: za farnosť / členovia rod. Pacákovej
Piatok: Cyril, Františka a deti Martišovi
Nedeľa: Jozef, Anna a Rudolf / Mária, Martin, Štefan Kanderkovi a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 8 a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 9. Ďakujem za farskú zbierku na krížovú cestu 216,20€. Ďakujem za milodar 50€ a 100€. Ďakujem mužom za pondelkovú aj štvrtkovú brigádu. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Vo stredu bude opäť brigáda od 15.00, budeme pracovať na krížovej ceste. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem p. Barcíkovi a Hortovi za dovoz cementu a Mirkovi Zuzíkovi za vyloženie.

Biely týždeň – v utorok a piatok bude stretnutie detí v past. centre, ktoré bude začínať vždy o 17.00, pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce a ich rodičov, nakoľko všetky sv. omše budú detské. Po detských sv. omšiach vám priveziem deti domov. V piatok po sv. omši pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí na malé občerstvenie a spoločné posedenie, kde hlavnou témou bude slávnosť sv. prijímania.

Detské katechézky – pozývame vás na detské katechézky v pondelok od 17.00 v past. centre.

Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.