Oznamy

Piata veľkonočná nedeľa, rok C (15. mája 2022)

Piata veľkonočná nedeľa, rok C (15. mája 2022)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Budúca nedeľa: 6. veľkonočná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.5. Pondelok 7.00  
17.5. Utorok 7.00  
18.5. Streda 7.00 7.30
19.5. Štvrtok 7.00  
20.5. Piatok 18.30 17.30
21.5. Sobota 18.30  
22.5. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Utorok: Ján a Vlasta Kuvikovi
Streda: Emil, Viktor a Anna Ježovi
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Dušan a Anna Vrabcovi
Sobota: poďakovanie za 40 rokov manželstva
Nedeľa: za členov ružencového spoločenstva p. Bulkovej / Júlia, Štefan Ježovi a synovia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie rodičom prvoprijímajúcich detí a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 8. Ďakujem za zbierku na seminár 130,25€. Ďakujem mužom a ženám za štvrtkovú brigádu, zvlášť sa chcem poďakovať aj rodičom prvoprijímajúcich detí za všetky brigády a ich čas, ktorý obetovali príprave slávnosti. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov i pre tábor. Vo štvrtok bude opäť brigáda od 15.00. Chcem sa poďakovať p. Kurtimu za výrobu stolov do centra.

Dnes bude zbierka na farnosť. Táto zbierka bude obetovaná na krížovú cestu.

Detské katechézky – pozývame vás na detské katechézky v pondelok od 17.00 v past. centre.

Ďakujem za podporu farského projektu Učíme sa od mala. Projekt bol úspešný.

Dávam do pozornosti časopis Žilinská diecéza, kde je reportáž o našom past. centre.

Mesiac máj je mesiacom preblahoslavenej Panny Márie,  preto vás povzbudzujem k modlitbe sv. ruženca a Loretánskeho litánia. V piatok sa opäť pred sv. omšou budú modliť sv. ruženec deti.

Keďže deti 1. stupňa idú na pobyt v Škole v prírode, tak Biely týždeň sa presúva o týždeň neskôr.

Poďakovanie za slávnosť (animátori, miništranti, speváci, rodičia, výzdoba, manželia Gabrišovi – za strom)